Kronika parafialna

Promocja nowych bielanek i ministrantów

W Niedzielę Miłosierdzia do Służby Liturgicznej Ołtarza przy naszej Parafii zostały promowane bielanki i ministranci. Zostali oni przyjęci podczas uroczystego obrzędu na Mszy św. o godz. 11.30. Nad przebiegiem liturgii czuwała s. Iwona Gryglik USJK i ks. Mateusz Jóźwik.

Nowe bielanki: Maria Wąsak, Patrycja Chmielewska, Olga Witkowska, Natalia Kraucka.

Nowi ministranci: Jan Konar, Franciszek Kaup, Patryk Zalewski, Wojciech Stachniak, Szymon Wojdecki, Daniel Lewandowski.

Wielka Sobota

Liturgia Paschalna rozpoczęła się o godz. 19.00. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Gienadij Kozlov. Warto dodać, że w tym czasie ks. Proboszcz uczestniczył w Liturgii Paschalnej, w Bazylice Archikatedralnej, gdzie odnawiał swoje przyrzeczenia chrzcielne przed J.E. Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Liturgia Paschalna przeprowadzona była w sposób uroczysty, zgodnie z przepisami liturgicznymi.

Procesja rezurekcyjna rozpoczęła się punktualnie o godz. 6.00. W tym roku towarzyszyły jej wystrzały z petard, symbolizujące „ryk skał”.

Wielki Piątek

Ceremoniom Wielkiego PIątku przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Króla. Liturgia została ubogacona odśpiewaniem Pasji wg św. Jana przez miejscowych księży wikariuszy. Po Komunii świętej do Grobu Pańskiego wyruszyła uroczysta procesja.Grób Pański został przygotowany przez ks. Sebastiana Wawrzyńskiego.

Wielki Czwartek

Podczas Mszy św. Wielkoczwartkowej ks. Proboszcz Walenty Królak został oficjalnie ogłoszony Prałatem rzymskim, co spotkało się z owacją parafian. We Mszy św., celebrowanej przez ks. Proboszcza, uczestniczyło sześciu księży posługujących obecnie lub w przeszłości w naszej Parafii.

22.01.2017 r. – Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Wiwat!

Dnia 22 stycznia 2017 roku po Mszy świętej o godz. 13.00 odbył się w naszej Parafii występ chóru Wiwat. Na jego program składał się repertuar tradycyjnych i nowoczesnych kolęd. Było to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także zawierało elementy teatralne.