Styczeń 2018 – kronika parafialna

Koncert Boże Narodzenie w Muzyce

W niedzielę Chrztu Pańskiego 07 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 odbył się koncert Boże Narodzenie w Muzyce.

Chór Spes in Deo pod dyrekcją Joanny Kuczewskiej wraz z solistami wykonali Kolędy Polskie i fragmenty Oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

W sobotę 06 stycznia 2018 r. obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną Trzech Króli.

Podczas każdej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą piszemy na drzwiach naszych domów symbol C+M+B co oznacza:

„Christus Mansionem Benedicat” („Chryste błogosław temu domowi”).

Jak, co roku kredę i kadzidło sprzedawała służba liturgiczna.

Po południu odbyły się Jasełka o Bożym Narodzeniu, które wystawiały dzieci z naszej parafii.