Kontakt

Kancelaria i inne informacje

Możesz też napisać bezpośrednio do:

Ks. Proboszcz: ks.walenty@swaugustyn.pl

Ks. Giennadij: gkozlow@wp.pl
Ks. Michał: michal.w.sieradzan@gmail.com
Ks. Łukasz: ks.lukasz@swaugustyn.pl
Ks. Moisés: ks.moises@swaugustyn.pl