maj 2009 – kronika parafialna

Maj 2009

2 maja

80 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie wraz z diakonem Pawłem Śmierzchalskim (marianinem) uczestniczyło w pielgrzymce do Skórca, Leśnej Podlaskiej i Kodnia. Hasło pielgrzymki: „Maryjo, Matko Jedności i Wiary zawierzamy Ci swoje życie”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia klasztoru w Skórcu, w którym znajduje się siedziba nowicjatu Zgromadzenia Księży Marianów. Uczestniczyliśmy we mszy św. w przyklasztornym kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła, od 1718 roku miejsca kultu Cudownego Krzyża. W refektarzu zostaliśmy ugoszczeni przez kleryków słodkim poczęstunkiem, a w przyklasztornym ogrodzie odpoczywaliśmy spacerując ścieżkami wśród bujnej roślinności. Po klasztorze oprowadzał nas i opowiadał jego dzieje ojciec przełożony, Tadeusz Mierzwiński.

W Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Jedności i Wiary, zwanej Leśniańską Królową zawierzając Jej swoje troski i problemy życiowe. Po Sanktuarium oprowadzał nas ojciec Piotr, paulin. W Kaplicy Zjawienia nawiedziliśmy relikwie drzewa gruszy na którym zjawił się Cudowny Obraz. Woda, która ukazała się przy budowie kaplicy, została ujęta w studzienkę. Używana z wiarą ma lecznicze właściwości.

Pobyt w Kodniu rozpoczęliśmy od nawiedzenia kościoła św. Anny i przedstawienia naszych próśb Matce Bożej Kodeńskiej, Matce Jedności i Królowej Podlasia. Spacerując po parku należącym do Sanktuarium, pani przewodnik przedstawiła nam burzliwe dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, dla którego złamano prawo. Tu wielowiekowa historia w naturalny sposób łączy Zachód ze Wschodem, a wierni: katolicy, unici, prawosławni razem klękają przed Cudownym Obrazem i proszą o łaski. Spacerowaliśmy wśród Stacji Drogi Krzyżowej z oryginalnymi figuralnymi rzeźbami drewnianymi usytuowanych wokół ruin zamku Sapiehów z XVI w. (obecnie jest tu ołtarz polowy). Mogliśmy też pomodlić się w gotyckim kościele św. Ducha (dawniej była tu cerkiew zamkowa), a przy pomniku Jana Pawła II zapaliliśmy znicze wdzięczności i odśpiewaliśmy „Barkę”. Spacer w słoneczne popołudnie lewym brzegiem Bugu w pobliżu granicy państwa zakończył naszą pielgrzymkę.

10 maja

W niedzielę 11 maja o godz. 11:30, grupa 29 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 210 przystąpiła do I Komunii Świętej. Przed kościołem ks. proboszcz Walenty Królak udzielił dzieciom błogosławieństwa. Następnie uroczyście wprowadził je do świątyni, gdzie wraz z ks. Jarosławem Kotulą w ich intencji sprawował ofiarę eucharystyczną. Na pamiątkę I Komunii św. dzieci otrzymały chlebek i stokrotki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie przed ołtarzem z ks. proboszczem, ks. Jarkiem i katechetką.

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

16 maja

W sobotę o godz. 11, grupa 13 dzieci z klasy drugiej Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 przystąpiła do I Komunii Świętej. Ks. proboszcz Walenty Królak przed mszą św. pobłogosławił dzieci i ich rodziców, a następnie odprawił uroczystą Eucharystię pierwszokomunijną.

17 maja

W niedzielę o godz. 10, grupa 40 dzieci z trzech klas drugich Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, grupa 45 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiła do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Jarosławem Kotulą odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne.

Wspólne zdjęcia każdej klasy z ks. proboszczem, ks. Jarkiem i katechetkami, zrobione w kościele przed ołtarzem, będą pamiątką z tej uroczystości.

Biały Tydzień

Jest to nawiązanie do tradycji katechumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez cały tydzień po Chrzcie św. nosili białe szaty.

W Białym Tygodniu dzieci pierwszokomunijne odnowiły Sakrament Chrztu św. Zapaliły od paschału przyniesione świece od chrztu św., a po pokropieniu wodą święconą z chrzcielnicy wykonały znak Krzyża św. Dostały też z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka pamiątkę – obraz Świętej Rodziny namalowany na desce. Prezbiter poświęcił medaliki, krzyżyki, różańce, Biblie, które dzieci dostały w prezencie pierwszokomunijnym od rodziny.

23 maja

W pielgrzymce do Leśniowa i na Jasną Górę do Częstochowy uczestniczyło: 50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie z księdzem seniorem Zygmuntem Stolarczykiem. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Leśniowska, Patronko Rodzin miej w opiece nasze rodziny”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Po przy przyjeździe do Leśniowa, przedmieścia Żarek, uczestniczyliśmy we mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Klęcząc przed Cudowną Figurą prosiliśmy o łaski dla naszych rodzin. Przed Sanktuarium, o historii Leśniowa i o cudach doznanych za przyczyną Matki Bożej Leśniowskiej opowiedział ks. Zygmunt (marianin). Ze źródełka znajdującego się obok Kaplicy Matki Bożej Anielskiej mogliśmy napić się i wziąć ze sobą cudowną, uzdrawiającą wodę.

Modlitwą w Kaplicy Matki Bożej przy Cudownym Obrazie Najświętszej Marii Panny rozpoczęliśmy nasz pobyt na Jasnej Górze. W czasie wolnym pielgrzymi zwiedzali zabytki Jasnej Góry: skarbiec, wieżę, arsenał, muzeum oraz spacerowali wzdłuż Wałów Jasnogórskich.

24 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o godz. 10 na uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, 24 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, przyjęło święcenia kapłańskie. Poprzez konsekrację zostali włączeni i przyjęci przez samego Chrystusa na służbę Kościołowi. Została im przekazana władza Jezusa, by w Jego imieniu i dzięki darom Ducha Świętego karmili Kościół Słowem i łaską Bożą. Całej uroczystości towarzyszył przepiękny śpiew scholi z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pod kierownictwem księdza prałata Wiesława Kądzieli. Wśród wyświęconych był diakon Jan Lorenz z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii swoją 6-tygodniową praktykę wielkopostną.

Nowo wyświęconemu Księdzu Janowi życzymy Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień kapłańskiej posługi.

25 maja – Prymicja ks. Jana Lorenza

Uroczystej Eucharystii dla wspólnot neokatechumenalnych o godz. 19:45 przewodniczył neoprezbiter Jan Lorenz, a uczestniczyli rodzice, proboszcz i księża z naszej parafii, parafii Matki Bożej Różańcowej, seminarzyści z Seminarium „Redemptoris Mater”, wspólnoty neokatechumenalne z naszej parafii, z parafii Matki Bożej Różańcowej, bracia ze wspólnot innych parafii, przyjaciele. Dziękując Bogu za łaskę powołania stanął on wraz z prezbiterami przy ołtarzu Ofiary Chrystusa by jako Jego kapłan sprawować po raz pierwszy w życiu Eucharystię. Na jej zakończenie neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, siostrom zakonnym, seminarzystom, swoim rodzicom oraz braciom i siostrom ze wspólnot. Do późna w nocy trwała agapa przed kościołem, którą przygotowały wspólnoty. Wszyscy cieszyliśmy się z nowego kapłana, który będzie posługiwał w parafii św. Augustyna i życzyliśmy mu szczególnego błogosławieństwa Bożego na czas pracy w naszej parafii.

26 maja

Od kilku dni możemy modlić się do Matki Bożej z Aparacida, patronki Brazylii. Jej figurkę przywiózł parę lat temu ks. proboszcz. Umieszczona została na półeczce zawieszonej na ścianie przy ołtarzu św. Augustyna.

Dziękujemy Matce Bożej z Aparacida za życie i 8 lat kapłaństwa księdza Carlosa Damaglio i polecamy go Jej opiece na dalsze lata jego posługi Bogu i ludziom.

29 maja

Po wieczornej mszy św., o godz. 19:15 odbył się uroczysty koncert z okazji roku św. Pawła pt: „Śladami Świętego Pawła”. Słowo o Św. Pawle pięknie przedstawił znany polski aktor teatralny i filmowy – Jerzy Zelnik, a utwory wokalno-instrumentalne muzyki sakralnej J.S. Bacha, G. Rossiniego i J. Maklawicza wykonali Aleksandra Bubicz – sopran, Rober Mojsa – tenor, Wojciech Bednarski – gra na organach. W koncercie zostały wykorzystane fragmenty filmu „Pierwszy chrześcijanin” w reżyserii Andrzeja Sikory. Był to ciekawy montaż słowno-muzyczno-multimedialny obrazujący życie św. Pawła.

31 maja – Msza św. prymicyjna ks. Jana Lorenza

Uroczystej prymicyjnej mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Jan Lorenz, a uczestniczyli jego rodzice, ks. proboszcz Walenty Królak i księża z naszej parafii. Na zakończenie mszy św. neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, siostrze zakonnej, seminarzystom, swoim rodzicom oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego na czas posługi w parafii św. Augustyna nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża oraz bielanki.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Jana.

Po każdej mszy św. księża święcili przed kościołem pojazdy. W kolejce do święcenia ustawiały się nie tylko auta, ale była też i dziecięca hulajnoga.