maj 2010 – kronika parafialna

Maj 2010

9 maja

W niedzielę 9 maja o godz. 11:30, pierwsza grupa, 40 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 210, przystąpiła do I Komunii Świętej.

Z przed kościoła, po błogosławieństwie, ks. proboszcz Walenty Królak uroczyście wprowadził dzieci do świątyni, gdzie wraz z ks. Pedro Guzmán w ich intencji sprawował ofiarę eucharystyczną. Na pamiątkę I Komunii św. zrobiono przed ołtarzem wspólne zdjęcie dzieci z ks. proboszczem, ks. Pedro, katechetami i wychowawcami.

15 maja

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę i do Gidle. Hasło pielgrzymki: „Jestem, pamiętam, czuwam – Jasnogórska Matko prosimy Cię o opiekę nad całym Kościołem i nad nami”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki było nawiedzenie Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Gidlach. Przed złoconym ołtarzem bocznej kaplicy z XVII w. wysłuchaliśmy historii o cudownej figurce MB Gidelskiej opowiedzianej przez ojca dominikanina Jerzego Bakalarza. Nasze modlitwy do Matki Bożej przedstawiliśmy przed jej maleńką figurką (9 cm). Następnie uczestniczyliśmy we mszy św. odprawionej przed głównym ołtarzem.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę za zmarłych. Przed Bramą Lubomirskich zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Na Wałach p. Wojtek poprowadził Drogę Krzyżową, a przy pomniku Jana Pawła II odśpiewaliśmy Jego ulubioną „Barkę”.

W czasie wolnym pielgrzymi mogli indywidualnie uczestniczyć we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny oraz w modlitwie różańcowej.

16 maja

W niedzielę o godz. 10, grupa 40 dzieci z trzech klas drugich Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, grupa 35 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiła do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Pedro Guzmán odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne. Na pamiątkę I Komunii św. dzieci otrzymały chlebek. Wspólne zdjęcia każdej klasy z ks. proboszczem, ks. Pedro i katechetkami, zrobione w kościele przed ołtarzem, będą pamiątką z tej uroczystości.

18 maja

Z okazji 90-tej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II po Mszy Św. o 18.30 odbył się koncert „Nie lękajcie się” w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją i dyrygenturą Wiesława Jelenia. Słowami wstępnymi do śpiewanych pieśni były fragmenty wierszy Naszego Wielkiego Papieża, w których przekazał nam cząstkę praw Bożych, swoją miłość do Maryi, a także zachwyt nad pięknem ziemi polskiej, a przede wszystkim tęsknotę za ukochanymi górami – Tatrami.

Koncert rozpoczęła pieśń „Gaudeamus Polonia”, a następnie usłyszeliśmy m. in.: „Magnificat”, „Alleluja chwalcie Pana”, „Nieście chwałę Panu”, „Ojcze z Niebios”, „”Czego chcesz od nas Panie”, „Modlitwę do Bogurodzicy”, „Głoś imię Pana”, „Wierzę” i „Goralu, czy ci nie żal”. Wspólne odśpiewanie „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II, zakończyło ten wzruszający koncert dedykowany Największemu Polakowi – Papieżowi, zmarłemu w 2005 roku.

20 maja – Zwiedzanie i Nieszpory w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater”

Wspólnoty Neokatechumenalne działające przy naszej parafii zostały zaproszone do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie przy ul. Heroldów 12. Zobaczyliśmy bibliotekę z wieloma tomami książek w różnych językach, następnie przeszliśmy do pomieszczenia Yeshiva, auli, czytelni, sali Eucharystycznej i refektarza (stoły okrągłe, krucyfiks z Ekwadoru, Ostatnia Wieczerza autorstwa Kiko), podziwialiśmy ogród oliwny, Tryptyk Rublowa (autor Kiko), fontannę przedstawiającą rajskie drzewo. W kościele seminaryjnym pw. NMP Królowej Polski, który został wyświęcony 3 maja 2010 r. przez abp Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego w obecności Kiko Argüello, Carmen Hernández i o. Mario Pio (odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną), rektor ks. prałat dr Alojzij Oberstar przedstawił historię powstania tego Seminarium i wyjaśnił symbolikę ikon, które pod kierownictwem i według projektu Kiko w sierpniu 2009 r. namalowali malarze z Europy i Polski. Ikony przedstawiają różne wydarzenia z historii zbawienia z Nowego Testamentu, które stanowią tajemnice (misterium) naszej wiary, i które Kościół świętuje podczas roku liturgicznego. W centrum korony misteryjnej znajduje sie Chrystus Pantokrator, który powtórnie przyjdzie na końcu czasów. Po prawicy Chrystusa znajdują sie malowidła, które przedstawiają Jego ziemskie życie (od Zwiastowania NMP do Ostatniej Wieczerzy), a po Jego lewej stronie – życie niebieskie (od Ukrzyżowania do Wniebowzięcia NMP). Nieszporom przewodniczył i błogosławił Najświętszym Sakramentem prefekt ks. dr Marcos Nascimento Silva.

23 maja – Msza św. prymicyjna ks. Matteo Campagnaro

Uroczystej prymicyjnej mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Matteo Campagnaro, a uczestniczyli: ks. proboszcz Walenty Królak i księża z naszej parafii. Wśród wiernych oprócz parafian byli także rodzice nowo wyświęconego księdza oraz przyjaciele i współbracia z jego wspólnoty neokatechumenalnej we Włoszech. Przed rozpoczęciem Eucharystii rodzice udzielili synowi swojego błogosławieństwa. Na zakończenie mszy św. neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, siostrze zakonnej, seminarzystom, swoim rodzicom i rodzeństwu oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża oraz bielanki.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Matteo.