styczeń 2013 – kronika parafialna

Styczeń 2013

    W tym roku duszpasterze zaczęli odwiedzać parafian od 2 stycznia. W czasie kolędy kapłani rozmawiali z parafianami, modlili się z nimi i poświęcali ich domy, a także zbierali ofiary na remont kościoła.

    Kolęda to wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo domu i jego mieszkańców w nowym roku oraz spotkanie kapłana z parafianami. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny. Na stole powinno leżeć: Pismo Święte, krzyż, świece, woda święcona i kropidło.

    Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji i szukanie wsparcia finansowego, aby można było po sezonie zimowym rozpocząć remont elewacji zewnętrznej frontu kościoła.

    Na początku styczniu rozpoczęła się konserwacja ołtarza św. Augustyna i odtwarzanie polichromii wokół tego ołtarza, dotychczas zamalowanych białą farbą.

4 stycznia 2013

Od stycznia tego roku Rycerze Kolumba z naszej parafii zapraszają mężczyzn na Mszę świętą w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18:30 oraz na modlitwę różańcową w dolnym kościele o godz. 19:40 w intencji wszystkich żon i dzieci.

6 stycznia 2013 – Święto Objawienia Pańskiego

6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Na zakończenie każdej Mszy św. odbyło się błogosławieństwo kadzidła i kredy. Poświęconą kredą oznaczymy drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Ofiary złożone na kadzidło i kredę przeznaczone zostaną na wsparcie duszpasterstwa dzieci naszej parafii.