czerwiec 2010 – kronika parafialna

Czerwiec 2010

3 czerwca – Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz z hasłem „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” zbudowały przy kościele wspólnoty neokatechumenalne. Z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Arturowi Awdaljan. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Artur Najświętszy Sakrament przekazał ks. Ivicy Susnjara. Przy tym ołtarzu z hasłem „Ja Jestem chlebem życia kto we mnie wierzy nie będzie łaknął” który wykonała młodzież, śpiewała schola parafialna. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, z hasłem „Wierność Chrystusa wierność kapłana”, modlił się ks. Jan Lorenz. Następnie dotarliśmy w procesji do czwartego ołtarza, którego hasło brzmiało: „Bierzcie i jedzcie, oto Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, oto moja Krew”. Przygotowały go wspólnoty neokatechumenalne na tyłach kościoła przy ul. Dzielnej. Tu ks. proboszcz Walenty Królak po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił krótką homilię i podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. W ten sposób Kościół staje się widoczny jako pielgrzymujący Lud Boży, pokrzepiany w swej wędrówce mocą Bożego pokarmu.

Po zakończeniu uroczystości, przed kościołem, ks. proboszcz zaprosił dzieci i dorosłych na lody śmietankowe.

6 czerwca – Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Święto Dziękczynienia

Ks. Jerzy Popiełuszko został w niedzielę o godz. 11 podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej ogłoszony błogosławionym. Uroczystej liturgii na stołecznym Placu Piłsudskiego, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, który powiedział, że ks. Popiełuszko „zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi”. Szczególnym uczestnikiem uroczystości była Marianna Popiełuszko, matka kapłana-męczennika. Podczas uroczystej Mszy św. formułę beatyfikacyjną w postaci listu apostolskiego Benedykta XVI przekazał w języku łacińskim abp Angelo Amato. Po polsku odczytał ją abp Kazimierz Nycz.

Po uroczystościach beatyfikacyjnych relikwie nowego Błogosławionego przeniesiono w procesji do wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej i złożono je w Panteonie Wielkich Polaków.

16 czerwca

W środę 16 czerwca, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania 160 osób: uczniowie klas 3 gimnazjalnych z naszej parafii oraz dorośli z całej diecezji warszawskiej. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio i ks. Pedro Guzmán. Z dorosłymi katechezy przez 2 miesiące prowadził ks. Jan Lorenz.

O godz. 18:30 ksiądz infułat prof. dr hab. Stanisław Kur wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży i dorosłym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

20 czerwca

Po każdej mszy św. księża święcili przed kościołem pojazdy.

24 czerwca

Mszę świętą końca roku szkolnego 2009/2010 o godz. 18:30 celebrował ks. proboszcz Walenty Królak wraz z gościem ks. Jarosławem Kotulą.

Po mszy św. ks. proboszcz poświęcił sprzęt sportowo-wakacyjny (piłki, rowery, hulajnogi), który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św.

Dwie pary obchodzące rocznicę swoich zaślubin odnowili przysięgę małżeńską i otrzymały błogosławieństwo.

Z okazji 37 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Walentego Królaka dzieci i przedstawiciele Wspólnot Neokatechumenalnych złożyły naszemu Kapłanowi życzenia i obdarowały go kwiatami.

Życzymy Drogiemu ks. Walentemu wiele zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii.

26 czerwca

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Krakowa na Wawel i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Hasło pielgrzymki: „Jezusie Miłosierny prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

W Krakowie zwiedziliśmy Królewską Katedrę na Wzgórzu Wawelskim p.w. św. Stanisława i św. Wacława, która jest miejscem koronacji królów Polski oraz spoczywania ich szczątków. Podziwialiśmy gotyckie, renesansowe i barokowe królewskie kaplice grobowe i najbardziej znaną Kaplicę Zygmuntowską, w której umieszczono sarkofagi Jagiellonów oraz Czarny Krucyfiks, przed którym modliła się królowa Jadwiga. W Katedrze i jej Kryptach zatrzymywaliśmy się przed sarkofagami św. Stanisława ze Szczepanowa i innych biskupów krakowskich aż po czasy współczesne, królów od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego (łącznie 17 królów wliczając Jadwigę i Annę Jagiellonkę) i członków rodzin królewskich oraz wielkich wodzów i wieszczów narodowych jak książę Józef Poniatowski, gen. Tadeusz Kościuszko, marszałek Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski czy Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Przy sarkofagu tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki złożyliśmy im hołd. Weszliśmy też na Wieżę Zygmuntowską aby zobaczyć największy polski dzwon – Dzwon Zygmunta. W Muzeum Katedralnym w salach na dwóch kondygnacjach mogliśmy zobaczyć ekspozycję stałą obejmującą regalia i dzieła sztuki ze Skarbca Katedralnego na Wawelu oraz pamiątki po Janie Pawle II.

Po przyjeździe do Łagiewnik nawiedziliśmy cmentarz klasztorny i modliliśmy się za dusze św. S. Faustyny i pochowanych na mim sióstr zakonnych. W Kaplicy Klasztornej przed relikwiarzem św. S. Faustyny i przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas i naszych rodzin. W Bazylice w Godzinie Miłosierdzia Bożego wraz z innymi pielgrzymami odmówiliśmy Koronkę oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Chętni mogli podziwiać panoramę Krakowa i okolic z wieży Bazyliki.

27 czerwca

Na mszy św. o godz. 10 gośćmi byli: ks. Robert Sawa, diakon stały Christian Ducros i pielgrzymi z Parafii Notre Dame de la Paix w Avignon we Francji. Zwiedzali oni Polskę (byli m. in. w Krakowie, Wieliczce, Łagiewnikach, Wadowicach, Częstochowie, we Wrocławiu, Poznaniu, Żelazowej Woli, Niepokalanowie) i odwiedzili też nasz kościół, w której prezbiterem przez 7 lat był ks. Robert, obecnie pracujący na misji w Avignon. Po wakacjach ks. Robert będzie duszpasterzem 10 parafii w górzystym regionie Langwedocji.