Aktualności

Katechezy dla dorosłych

Katechezy dla dorosłych i młodzieży
w każdy poniedziałek i czwartek
o godz. 19.30
w kościele.

Katechezy są dla wszystkich,
którzy pragną usłyszeć Dobrą Nowinę,
jaką Bóg dał każdemu z nas…
Bóg Cię Kocha

APEL ks. Proboszcza

  1. Bardzo potrzebujemy ministrantów, dorosłych, młodzieńców i chłopców. Dorosłych, szczególnie byłych ministrantów zapraszamy do asysty liturgicznej, zwłaszcza na msze św. o godz. 10:00. Zapraszamy również tych, którzy ministrantami nie byli, ale chcą tę posługę podjąć. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na piękno liturgii, żeby towarzyszyła celebransowi liczna asysta. Prosimy też młodzieńców i chłopców, tych którzy ministrantami byli, a dziś przestali być, jak również nowych kandydatów, by podjęli te posługę. Liczę na dobrą odpowiedz ze strony wszystkich.
  2. Szczególny apel kieruje do lektorów, których w parafii jest dość duża grupa, ale wielu z nich zapomniało o posłudze, jaką powierzył im Kościół. Potrzebujemy też nowych lektorów. Zapraszamy panów i panie, którzy zechcą czytać pismo święte na mszy św., jak również śpiewać psalmy. Wiadomość szczególnie ważna dla wszystkich lektorów. W tym roku mija 50 lat od pierwszego kursu lektorskiego. Archidiecezja będzie obchodziła uroczysty jubileusz w Świątyni Opatrzności na Wilanowie.
  3. 19 października (sobota) o godz. 10:00 zaproszeni są lektorzy wszystkich pokoleń, od początku, aż do dziś wraz ze swoimi rodzinami.
  4. Zapraszamy też dziewczęta do grona bielanek, zebrania w każdy piątek o godz. 17:00.
  5. Wiele osób pyta kiedy będzie koronacja Matki Bożej. Przybliżony termin – około Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2020 r.
  6. 20 października rozpoczynają się Katechezy Neokatechumenalne. Będą one miały miejsce przez następne tygodnie w poniedziałki i czwartki o 19:30. Niech będą dla nas zachęta słowa papieża Benedykta XVI: „Dzisiaj nie można być Chrześcijanami w pojedynkę, być Chrześcijaninem oznacza stać się członkiem wspólnoty, która jest w drodze. Dlatego Kościół musi troszczyć się o tworzenie takich wspólnot. Samo środowisko społeczne dzisiaj już nie wystarcza, nie istnieje już obecnie coś takie, jak powszechna atmosfera chrześcijańska. Dlatego Chrześcijanie muszą się wzajemnie wspierać. Niezbędne jest odzyskanie Katechumenatu, który umożliwi wiernym praktykowanie i odkrywanie rzeczywistości chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo we wspólnotach jest obecne, jak wydarzenie nowości, jest przezywane przez ludzi, którzy często przychodzą z bardzo daleka, jako życiowa szansa, która pozwala żyć także w tym wieku” (J.Ratzinger, „Sól Ziemi”).

Warsztaty zabytkowej Architektury Sakralnej dzielnicy Wola

Serdecznie zapraszamy na warsztaty zabytkowej architektury sakralnej dzielnicy Wola m.st. Warszawy dla dzieci w niedzielę 20.10.2019 r.

List Pasterski przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

 Umiłowani Siostry i Bracia!

W odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Paweł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku, „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Ta właśnie świadomość towarzyszyła wspólnocie Kościoła, który począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, prowadzony przez Ducha Świętego rozpoczął działalność misyjną. To zbawcze zadanie realizowane jest obecnie przede wszystkim przez misjonarzy, którzy w codziennej posłudze realizują misyjny nakaz „idźcie i czyńcie uczniami”. I chociaż ta misyjna posługa przynosiła i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jednak w tylu zakątkach globu wciąż są ludzie, którzy nie doświadczyli jeszcze radości ze spotkania z Jezusem. Według szacunków jest ich ponad pięć miliardów. Tym samym nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, który wołał: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86). Te słowa brzmią szczególnie wymownie teraz, kiedy uczestniczymy w ofierze, przez którą Jezus Chrystus nas odkupił, a także w kontekście dzisiejszej Ewangelii zobowiązującej nas do wierności misyjnemu posłannictwu. czytaj więcej »

Odpust Parafialny św. Augustyna

Poniedziałek 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej

Msze Św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 i 18.30

  • Godz. 9.30 – Różaniec wynagradzający za wszelkie próby znieważania i profanacji wiary i Kościoła w Ojczyźnie.
  • 9.30-21.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Godz. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego
  • Godz. 21.00 – apel jasnogórski

czytaj więcej »

Remont

II etap konserwacji i restauracji stolarki okiennej

Prowadzimy drugi etap konserwacji i restauracji stolarki okiennej wewnątrz kościoła.
Koszt tych prac wynosi 133.000 zł. Otrzymaliśmy dotację z Miasta stołecznego Warszawy 70.000 zł. Wkład własny parafii wynosi 63.000zł.

Ogrodzenie kościoła i stolarka okienna

Od lipca parafia prowadzi prace konserwatorsko-restauratorskie przy ogrodzeniu Kościoła Św. Augustyna oraz konserwację i renowację stolarki okiennej. Przewidywane całkowite koszty tych remontów wynoszą łącznie 594.553 zł. Przyznane na wykonanie tych zadań dotacje z budżetu m. st. Warszawy wynoszą: 130.359 zł na okna i 273.000 zł na ogrodzenie. Udział własny parafii to 191.194 zł. Taką właśnie kwotę musimy przeznaczyć na remont, a następnie rozliczyć się z otrzymanych dotacji do 20 listopada 2018r. Prosimy o wsparcie.

Remont Kaplicy Matki Bożej

W sierpniu spłacamy należność za remont Kaplicy Matki Bożej. Całość kosztów to 375 000 zł. Przyznana dotacja wynosi 337 000 zł. Nasz udział to 38 000 zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary przeznaczone na wsparcie przeprowadzonego remontu.