Maj 2013 – kronika parafialna

5 maja 2013 – Misja Ewangelizacyjna

W piątą niedzielę trwania Misji Ewangelizacyjnej na placach wielkich miast, ewangelizowaliśmy współmieszkańców już po raz drugi na skwerze im. Mieczysława Apfelbauma przy ul. Dzielnej. W tym pięknym, słonecznym dniu wyszliśmy z krzyżem by budzić wiarę i ją umacniać poprzez słuchanie Dobrej Nowiny: kerygmat naszego zbawienia. W spotkaniu tym uczestniczyli księża z naszej parafii, seminarzyści, bracia i siostry ze Wspólnot Neokatechumenalnych. Nie tylko polscy bracia, ale również ksiądz i seminarzysta z Hiszpanii dzielili się swoimi świadectwami wiary. Pięknie brzmiał śpiew pieśni polsko-hiszpańskich przy akompaniamencie gitar i bębnów. Na zakończenie spotkania ks. Sebastian Wawrzyński udzielił wszystkim błogosławieństwa Bożego.

12,18,19 maja 2013 – I Komunie Święte

W niedzielę, 12 maja o godz. 11:30, dzieci z jednej klasy: II a Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, dzieci z trzech klas: II a, II b, II s Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiły do I Komunii Świętej.

W sobotę, 18 maja o godz. 11, dzieci z klasy drugiej Szkoły Katolickiej przystąpiły do I Komunii Świętej.

W niedzielę, 19 maja o godz. 11:30, dzieci z czterech klas Szkoły Podstawowej nr 210 przystąpiły do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Moisesem Marinem Perez odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne. Po mszy św., w kościele przed ołtarzem zrobiono każdej klasie pamiątkowe zdjęcia z ks. proboszczem, ks. Moisesem, katechetami, wychowawcami i rodzicami.

19 maja 2013 – koncert

W niedzielę po Mszy św., o godz. 13:45 odbył się koncert muzyki chóralnej Zespołu Wokalnego Ars Chori – „Dziewczyna z Nazaretu”.

Ten amatorski zespół kameralny powstał w 2001 roku. Od 2004 roku dyrygentem zespołu jest Zbigniew Tupczyński – absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W muzyce chóralnej zespół odnajduje odbicie harmonii świata. W jego repertuarze jest dawna i współczesna muzyka sakralna oraz muzyka madrygałowa epoki renesansu. W programie usłyszeliśmy utwory kompozytorów: Zieleńskiego, Rachmaninowa, Sisaska, Tavenera, Świdra, Morricone.

23 maja 2013 – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W czwartek, 23 maja 2013 roku, obchodziliśmy po raz pierwszy na terenie Polski – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Biskupi polscy życzyli, aby święto, wprowadzone w ostatnich dniach pontyfikatu papieża Benedykta XVI i będące dla Kościoła w Polsce niejako jego testamentem duchowym, przyczyniało się do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stało się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.

23 maja, to Dzień Imienin s. Iwony Grylik. Dzieci, rodzice i księża złożyli Siostrze życzenia błogosławieństwa Bożego oraz radości i satysfakcji z pracy z dziećmi.

 

 

 

 

 

25 maja 2013 – Święcenia Kapłańskie

W sobotę 25 maja 2013 r. w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 miały miejsce święcenia kapłańskie. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza odbyła się o godz. 10. Święcenia kapłańskie przyjęło 21 diakonów: szesnastu z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, czterech diakonów z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” oraz jeden diakon ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Ojcowie Pasjoniści). Wśród kandydatów był pochodzący z naszej parafii diakon Damian Skiba.