Czerwiec 2012 – kronika parafialna

2 czerwca 2012 – Święcenia Kapłańskie

W Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w sobotę o godz. 10 na uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, 14 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, 7 diakonów z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” oraz 1 diakon ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, przyjęło święcenia kapłańskie. Została im przekazana władza Jezusa, by w Jego imieniu i dzięki darom Ducha Świętego karmili Kościół Słowem i łaską Bożą. Całej uroczystości towarzyszył piękny śpiew scholi z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pod kierownictwem księdza prałata Wiesława Kądzieli. Wśród wyświęconych był diakon Sebastian Wawrzyński z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii swoją praktykę.

3 czerwca 2012 – Msza św. prymicyjna ks. Sebastiana Wawrzyńkiego

Uroczystej prymicyjnej Mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Sebastian Wawrzyński, a uczestniczyli jego rodzice, ks. proboszcz Walenty Królak i zaproszeni księża, Wspólnoty Neakatechumenalne oraz parafianie. Na zakończenie Mszy świętej neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, seminarzystom, siostrom zakonnym, swoim rodzicom, ministrantom i bielankom oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego na czas posługi w parafii św. Augustyna nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża, bielanki i ministranci oraz dzieci. Wczoraj, z rąk abp. Kazimierza Nycza, neoprezbiter Sebastian Wawrzyński dostał dekret kierujący go do pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Po Mszy św. odbyła się przed kościołem agapa przygotowana przez Wspólnoty Neokatechumenalne i parafian.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Sebastiana.

7 czerwca 2012 – Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy razem z parafią Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Uroczysta Msza św. odbyła się w naszym kościele o godz. 17. Uczestniczyli w niej księżą z obu parafii, przewodniczył nasz proboszcz ks. Walenty Królak, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Poszliśmy ulicami: Nowolipki, Smoczą, Nowolipie i Żytnią. Przez całą drogę towarzyszyła nam orkiestra instrumentów dętych. Do pierwszego ołtarza ustawionego na ulicy Smoczej przy Nowolipkach, Najświętszy Sakrament niósł ks. Moisés Marin Perez, wikariusz z naszej parafii. Hasło tego ołtarza to słowa Jezusa: „Kto mnie spożywa będzie żył na wieki”. Następnie w procesji ulicą Smoczą, przy drugim ołtarzu umieszczonym przy ulicy Nowolipie, ks. Moisés Najświętszy Sakrament przekazał ks. Carlosowi Damaglio, prezbiterowi z naszej parafii. Treścią tego ołtarza, który wykonała młodzież, były słowa: „Ja jestem pośród was jako ten kto służy”. Tu śpiewała schola młodzieżowa z naszej parafii. Przy trzecim ołtarzu ustawionym przy kaplicy sióstr Rodziny Maryi p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie był napis: „Eucharystia buduje kościół”, modlił się ks. Wojciech Tomczyszyn, wikariusz z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Następnie dotarliśmy w procesji na tyły kościoła przy ul. Żytniej do czwartego ołtarza. Tu ks. Walenty Królak, proboszcz parafii św. Augustyna, po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana wygłosił krótką homilię, a następnie podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu uroczystości, jak co roku, dzieci dostały od ks. proboszcza Walentego Królaka lody śmietankowe.

14 czerwca 2012 – Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzisiaj po sześciomiesięcznej konserwacji w Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa został ukończony remont ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, który znajduje się w nawie zachodniej kościoła. Prace konserwatorskie, które prowadziła firma Trzy Wymiary Konserwacji Zabytków Marcin Witkowski polegały na wzmocnieniu, podklejeniu oraz uzupełnieniu oryginalnych warstw malowidła, celem przywrócenia Kaplicy kolorytu i blasku.

17 czerwca 2012 – promocje

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował jedną bielankę i czterech ministrantów oraz awansował ministrantów na wyższe stopnie posługi przy ołtarzu. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła schola dziecięca, która śpiewała pieśni przy akompaniamencie gitary. Po mszy św. wszyscy ministranci, bielanki wraz z księżmi, s. Iwoną oraz z rodzicami uczestniczyli w agapie.