Grudzień 2013 – kronika parafialna

1 grudnia 2013 – I Niedziela Adwentu

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Mesjasza. To oczekiwanie ma podwójny charakter. W pierwszej części (do 16 grudnia) Adwent przypomina o oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, paruzję. Ostatni tydzień Adwentu, który poprzedza Boże Narodzenie, jest już bezpośrednim przygotowaniem do świąt, czyli pamiątki pierwszego przyjścia Zbawiciela, Narodzenia Pańskiego.

Przez 4 tygodnie adwentu będą odbywały się: o godz. 6 Liturgia Godzin (od poniedziałku do piątku) prowadzona przez Wspólnoty Neokatechumenalne i o godz. 6:50 Roraty – msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie (od poniedziałku do soboty).

 

 

 

 

 

12-15 grudnia 2013 r. – nowa Wspólnota Neokatechumenalna

Wyjazdem na 3-dniową konwiwencję zakończył się kolejny cykl 15 katechez neokatechumenalnych w kościele św. Augustyna w Warszawie. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez ks. Moisés Marín Pérez zawiązała się nowa X Wspólnota Neokatechumenalna, licząca ok. 60 osób.

19-21 grudnia 2013 – rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące duchowo na przyjście Pana prowadził w tym roku ks. Janusz Stańczuk, kapłan archidiecezji warszawskiej, autor opowiadań, powieści i baśni dla najmłodszych. Przez trzy dni słuchaliśmy rozważań o sile wiary, jej szukaniu, szczególnie w trudnych chwilach oraz o przekazywaniu wiary. Po mszach św. można było kupić książki dla dzieci wraz z dołączoną do nich płytą CD z nagraniem wszystkich opowiadań, a także dostać autograf autora z dedykacją.

Jak co roku adwentowy rachunek sumienia parafianie mogli zrobić przystępując przez całą sobotę do sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali kapłani z naszej parafii i zaproszeni spowiednicy.

22 grudnia 2013 – Koncert Chóru Kameralnego Alla Polacca

O godz. 17:30 odbył się Koncert Chóru Kameralnego Alla Polacca – „RADOŚĆ WAM POWIADAM!”.

Chór Alla Polacca działa przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Członkowie chóru biorą udział w kilkunastu operach wystawianych na scenie Teatru Wielkiego, uczestniczą w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz występują z koncertami muzyki sakralnej, bożonarodzeniowej (kolęd) oraz okolicznościowej i popularnej.

W kościele św. Augustyna Chór wystąpił w żeńskim składzie. Dyrygowała Sabina Włodarska, na organach grał Wojciech Bednarski, a na fortepianie – Tomasz Włodarski. W repertuarze znalazły się utwory kompozytorów polskich i zagranicznych: F. Poulenca, R. Padlewskiego, R. Twardowskiego, P. Łukaszewskiego, K. Dębskiego, M. Jasińskiego, J. Ruttera, D. Willcocksa, B. Britten.

24 grudnia 2013 – Pasterka

W tegorocznej Pasterce o godz. 24 uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz   wikariuszami: ks. Carlosem Damaglio, ks. Moisésem Marinem Perez, ks. Sebastianem Wawrzyńskim i diakonem Adamem Smólskim oraz gościnnie z ks. Marcinem Różańskim i ks. Grzegorzem Sprysakiem. Eucharystia przyjmowana była pod dwoma postaciami: chleba i wina. Dzieląc się opłatkiem z kapłanami i parafianami składaliśmy sobie życzenia płynące z serca, aby miłość Chrystusa, narodzonego w Betlejem, umacniała wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2014. Po Mszy św. można było przystanąć i pomodlić się przy szopce umieszczonej w bocznej nawie.