kwiecień 2016 – kronika parafialna

3 kwietnia 2016 – Misje na Placach

Droga Neokatechumenalna w naszej parafii od 2013 roku włącza się aktywnie w dzieło „misji na placach miast”, rozpoczęte w Niedzielę Miłosierdzia na całym świecie, w odpowiedzi na apel inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej: Kiko Argűello, Carmen Hernandez i ks. Mario Pezzi.

W Niedzielę Miłosierdzia, 3 kwietnia o godz.15:30, na Pl. Piłsudskiego w Parku Saskim przy fontannie zebrały się wspólnoty neokatechumenalne naszej parafii, aby poprzez radosne śpiewy psalmów, lekturę Ewangelii i głoszenie kerygmatu – Dobrej Nowiny o Jezusie Zmartwychwstałym, ożywiać i umacniać wiarę przechodniów i mieszkańców oraz gości odwiedzających Warszawę. W spotkaniu tym uczestniczyło wielu członków wspólnot neokatechumenalnych, w tym kapłani, rodziny z dziećmi, kantorzy, młodzież. Kantorzy przy akompaniamencie gitar i innych instrumentów wykonywali psalmy i hymny o Zmartwychwstaniu Pańskim, do śpiewu których włączali się obecni na placu.

„Misje na placach miast” kontynuowane będą przez kolejne cztery niedziele wielkanocne, aż do 1 maja, w tym samym miejscu. Każdej niedzieli dedykowany będzie inny temat, wśród nich: pytanie o sens życia, pragnienie szczęścia, wezwanie do nawrócenia, doświadczenie Kościoła, plan miłości Boga wobec każdego człowieka. Podczas popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych można będzie wysłuchać świadectw o osobistych doświadczeniach Boga w życiu osobistym i rodzinnym, zaimprowizowanych dialogów z obecnymi na temat wiary w Boga, Jego działania i pomocy.

10 kwietnia 2016 – Misje na Placach

24 kwietnia 2016 – Misje na Placach