Grudzień 2014 – kronika parafialna

7 grudnia 2014 – nowe schody

Zakończył się remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła. Koszt całego zadania to 530 000 zł. Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła 360 000 zł., co stanowiło 67,92% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział Parafii wyniósł 170 000 zł.

11-14 grudnia 2014 – rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące duchowo na przyjście Pana prowadził w tym roku o. Jan Noszczak SJ, jezuita z Lublina, pochodzący z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie. Jak co roku adwentowy rachunek sumienia parafianie mogli zrobić przystępując przez całą sobotę do sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali kapłani z naszej parafii i zaproszeni spowiednicy.

14 grudnia 2014 – koncert zespołu „Vies Bonum”

Podczas porannych Mszy świętych gościliśmy zespół „Vies Bonum” z parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku na Białorusi. Zespół składa się z czterech osób: 3 wokalistów (tenor, baryton i bas) i jednego instrumentalisty (skrzypce). Po Mszach św. młodzi artyści wystąpili z krótkim koncertem pieśni religijnych, ludowych i utworów muzycznych. Przed kościołem można było zakupić ich płytę „Pro Anima” (Dla duszy) z utworami słynnych polskich kompozytorów (Bębenek, Kusz, Sykulski) wykonanymi w języku białoruskim oraz polskim.

17 grudnia 2014 – Bierzmowanie

W środę 17 grudnia o godz. 18:30 ks. biskup Rafał Markowski udzielił dorosłym i młodzieży z diecezji warszawskiej Sakramentu Bierzmowania. Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania prowadzili: ks. Adam Gorlewski i ks. Sebastian Wawrzyński. W uroczystej Mszy św. wraz z ks. biskupem Rafałem Markowskim uczestniczyli ks. proboszcz Walenty Królak i diakon Matteo Barausse. Podczas uroczystości śpiewała schola młodzieżowa „Szekina”.

24 grudnia 2014 – Pasterka

Pasterce o godz. 24 uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz z wikariuszami: ks. Sebastianem Wawrzyńskim, ks. Genadijem Kozlowem, ks. Mateuszem Jóźwikiem, ks. Adamem Gorlewskim oraz ks. Moisésem Marín Pérez. Po Eucharystii dzieląc się opłatkiem z kapłanami i parafianami składaliśmy sobie życzenia płynące z serca, aby miłość Chrystusa, narodzonego w Betlejem, umacniała wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2015. Po Mszy św. można było przystanąć i pomodlić się przy szopce umieszczonej w bocznej nawie.