Aktualności

Plan nabożeństwa Odpustowego, 26-28 sierpnia

Środa 26 sierpnia – uroczystość NMP Częstochowskiej 

Msze Św. jak w dzień powszedni

  • Godz. 9.30-18.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Godz. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego
  • Godz. 21.00 – apel jasnogórski

czytaj więcej »

Remont elewacji zachodniej od poziomu 0+12

   Rozpoczynamy remont elewacji zachodniej od poziomu 0+12, wejścia do kaplicy bocznej Matki Bożej, dwóch płaszczyzn podstawy wieży, konserwacji stolarki okiennej, elementów kamiennych oraz obróbek blacharskich.

   Koszt całego zadania to 732 400 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych). Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 455 000 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), co stanowi 62,12% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział więc Parafii to 277 400 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).
    czytaj więcej »

Pielgrzymka do Ziemi Świętej (4-13 listopada)

Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej (4-13 listopada). Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej, a także u ks. Adama.

Pielgrzymka piesza na Jasną Górę

Zapisy na pieszą pielgrzymkę do sanktuarium na Jasną Góręks. Mateusza.

 

Zapraszamy na Wieczór chwały we czwartek o godz. 20.00 w kościele