Aktualności

UWAGA!! godz. 00.00 Inauguracja Seminarium Redemptoris Mater w Belem (Brazylia)

Inauguracja Seminarium Redemptoris Mater w Amazonii będzie transmitowana na żywo z Archikatedry w Belem – Brazylia 24.08.2014 – 00.00 czasu Polskiego. Możemy oglądać przez internet za pomocą linku www.fundacaonazare.com.br

 

Remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła

Rozpoczynamy remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła. Tę prace chcemy wykonać w tym sezonie. Koszt całego zadania to 530.000 zł. (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 360.000 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 67,92% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział więc Parafii to 170 000 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy tak Parafia, jak i Przyjaciół Parafii. Jest to bardzo duży wydatek z naszej strony, ale stan kościoła wymaga naszej ofiarności. Jak już wielokrotnie pisałem, kościół nigdy nie przechodził takiego remontu, od czasu jego budowy. Nawet zniszczenia wojenne nie zostały nigdy odpowiednio naprawione. Serdecznie proszę o pomoc.

Bardo też dziękuję wszystkim Ofiarodawcom, którzy przez te lata przychodzili z pomocą i zawsze mogliśmy wykonać kolejny etap remontu. Bogu polecam w modlitwie wszystkich Dobrodziejów naszego kościoła i za każdy dar dziękuję.

Ksiądz Walenty Królak, proboszcz parafii.

 

Kolonie Letnie 2014 r.

Kolonie Letnie 2014
z parafią św. Augustyna w Warszawie

od dnia 13 do dnia 26 lipca

 

Zmiany personalne w naszej parafii

Ks. Carlos Cezar Damaglio, dotychczasowy wikariusz parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, skierowany do posługi misyjnej w Brazylii.

Ks. Moisés Marín Pérez, dotychczasowy wikariusz parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany rezydentem tej parafii oraz skierowany do pracy w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim.

Ks. Adam Gorlewski (neoprezbiter)- mianowany wikariuszem Parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Mateusz Jóźwik – (neoprezbiter)- mianowany wikariuszem Parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Zmiany wchodzą w życie 26 sierpnia br.

Zobacz pozostałe zmiany w Archidiecezji Warszawskiej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Msze św. przed południem odprawiamy wg. porządku niedzielnego. Po południu Msza św. w naszym kościele o godz. 17.00, a następnie procesja do Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny

Nie będzie Mszy św. o godz. 18.30 i 19.45 !