Aktualności

Peregrynacja relikwii św. brata Alberta Chmielowskiego

Peregrynacja relikwii św. brata Alberta Chmielowskiego oraz kopii obrazu „Ecce Homo” rozpocznie się w naszej parafii 20 marca Mszą świętą o godz. 18.30. czytaj więcej »

Rekolekcje parafialne

Pelan rekolekcji parafialnych pod hasłem: „Pan, twój Bóg odnowi Cię swoją miłością”. Rekolekcje prowadzi o. Piotr Krzysztofiak OP. czytaj więcej »

Dekret Kurii Metropolitalnej

Na mocy Dekretu Kurii Metropolitalnej nastąpiła korekta granic między naszą parafią, a parafią Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Do parafii św. Augustyna zostali przyłączeni mieszkańcy budynków: przy ul. Dzielnej 21 oraz przy ul. Nowolipki 27. Natomiast przyłączeni do parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny zostali mieszkańcy budynków: przy ul. Nowolipie 26,26A i 26B. Pozostałe granice obu parafii pozostają bez zmian. Dekret wszedł w życie w Uroczystość Narodzenia Pańskiego ubiegłego roku.

Rekolekcje wielkopostne „Bóg jest Miłością”

Plan rekolekcji parafialnych pod hasłem: „Bóg jest Miłością”.

Rekolekcje prowadzi ks. Łukasz Bugała. czytaj więcej »

Remont

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają naszą Parafię duchowo i materialnie! To właśnie dzięki Waszej pomocy udaje nam się wykonywać kolejne prace konserwatorskie. Modlimy się za Was podczas Mszy świętych o godz. 10.00 w każdą niedzielę.

Wasz Proboszcz, ks. Walenty Królak.

Dotacja na remont elewacji północnej

Otrzymaliśmy dotację z urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w wys. 499.000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze prace konserwatorskie naszego kościoła. Kwota ta stanowi 83,24 % przewidywanych kosztów remontu elewacji północnej, którego koszt całkowity wynosi 599.500,00 zł. Udział własny parafii to ponad 100.000,00 zł, dlatego prosimy ofiarnych parafian o wsparcie na ten cel. Prace ruszą pod koniec lipca.

Zakończony remont elewacji zachodniej

Dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę spłaciliśmy do 20 grudnia. Nie ma już długu 80.000 zł.