Aktualności

Koncert

Zapraszamy na koncert wokalisty Jarosława Chojnackiego, który odbędzie się w poniedziałek 29.08 o godz. 20.00.

Koncert wpisuje się w obchody odpustu parafialnego.

Bierzmowanie

Kurs bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się w poniedziałek, 19.09.
o godz. 19.30 w dolnym kościele. Zapisy w kancelarii i na pierwszym spotkaniu.

Program nabożeństwa czterdziestogodzinnego przed odpustem parafialnym

Piątek 26 sierpnia – uroczystość NMP Częstochowskiej

Msze św. jak w dzień powszedni

Godz. 9.30 – 18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

Sobota 27 sierpnia – wspomnienie św. Moniki

Msze św. jak w dzień powszedni

Godz. 10.00 – 15.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sakrament pokuty i pojednania: od godz. 10.00 do 13.00.

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela 28 sierpnia – dzień odpustu parafialnego

Msze święte wg ustalonego porządku (7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.30; 19.45)

Godz. 14.00 – 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.30 – Msza św. kończąca czterdziestogodzinne nabożeństwo

Przewodniczy ks. Prałat Wiesław Kądziela

Podziękowanie Kard. Nycza za ŚDM

Warszawa, 2 sierpnia 2016

Jeszcze brzmią w naszych sercach piękne i pełne mądrości słowa papieża Franciszka, jeszcze nie opadły wielkie emocje, które towarzyszyły spotkaniom wielomilionowej rzeszy pielgrzymów całego świata z Ojcem Świętym, ale już teraz jako Wasz biskup pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego przełomowego wydarzenia. 

Chciałbym wyrazić swoją wielką wdzięczność parafiom, księżom, siostrom zakonnym, władzom państwowym i samorządowym, zwłaszcza Miasta Stołecznego Warszawy, instytucjom kultury i wszystkim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, a szczególnie młodzieży, która w ramach wolontariatu, przez wiele miesięcy przygotowywała pobyt pielgrzymów w Archidiecezji Warszawskiej.

Gorące podziękowania chciałbym przekazać tym, którzy nie wahali się otworzyć drzwi swoich domów, by gościć pielgrzymów w swoich rodzinach.

Wszyscy jesteśmy przekonani, że każdy z nas choćby w niewielkiej formie przyczynił się do wielkiego dzieła jakim były Światowe Dni Młodzieży w Warszawie i Krakowie.

Na szczegółowe podziękowanie przyjdzie czas po zakończeniu okresu wakacji i zasłużonego odpoczynku.

Pozdrawiam Was serdecznie i wspieram modlitwą oraz z serca błogosławię, aby nauka Ojca Świętego i niezapomniane spotkanie z młodymi całego świata przyniosło błogosławione owoce odnowy życia duchowego każdego z Was i całej Archidiecezji.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży

Z radością oczekujemy na przyjazd Ojca Świętego Franciszka, który spotka się z młodzieżą całego świata w Krakowie w ramach Światowych Dni Młodzieży.

Do naszej archidiecezji przybędzie kilkunastotysięczna grupa młodzieży z różnych krajów, którą pragniemy przyjąć w naszych parafiach i rodzinach. Ich pobyt w archidiecezji jest przygotowaniem do spotkania z papieżem Franciszkiem, i także sposobnością do poznania bogactwa wiary i kultury naszego narodu. czytaj więcej »

Remont

Dotacja na remont elewacji północnej

Otrzymaliśmy dotację z urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w wys. 499.000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze prace konserwatorskie naszego kościoła. Kwota ta stanowi 83,24 % przewidywanych kosztów remontu elewacji północnej, którego koszt całkowity wynosi 599.500,00 zł. Udział własny parafii to ponad 100.000,00 zł, dlatego prosimy ofiarnych parafian o wsparcie na ten cel. Prace ruszą pod koniec lipca.

Zakończony remont elewacji zachodniej

Dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę spłaciliśmy do 20 grudnia. Nie ma już długu 80.000 zł.  

Prośba o wsparcie

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę mamy zapłacić do 20 grudnia. Brakuje nam jeszcze 80.000 zł. Prosimy o ofiarność i dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.