Aktualności

Zaproszenie do udziału w ŚDM

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

 „Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.

Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła. czytaj więcej »

O. Stanisław Papczyński – orędownik godności i świętości życia

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

w dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy na początku modlitwę króla Salomona, w której prosi on, aby wszystkie narody poznały jedynego Boga. Dzięki stałej bliskości z Bogiem Salomon był powszechnie znany ze swej mądrości, a Izrael doświadczał pokoju i dobrobytu. W Ewangelii natomiast Chrystus stawia nam jako wzór setnika, który znając swoją słabość i grzeszność, jednocześnie głęboko wierzy w Jezusa i Jego moc uzdrawiania. To za setnikiem prosimy Chrystusa w każdej Mszy św. o nasze uzdrowienie: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo […]. Święty Paweł przypomina nam, że nie ma innej Ewangelii niż ta, że Jezus umarł za nasze grzechy, a po trzech dniach zmartwychwstał. czytaj więcej »

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w roku Miłosierdzia

 

MIŁOSIERNI CZYNEM
List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17). [Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy]

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, czytaj więcej »

List Arcybiskupa Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza na Niedzielę Dobrego Pasterza i Tydzień Modlitw o Powołania

Drodzy Bracia i Siostry

W Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół przypomina nam w prostych słowach Ewangelii, że jest Ktoś, kto oddał za nas swoje życie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. W odpowiedzi na te słowa, które najdosłowniej spełniły się dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, w Święto Paschy, razem z psalmistą wołamy: Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki! Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: Boże mój, pragnę Cię wielbić! Od zachwytu droga prowadzi do bardzo praktycznego pytania: skoro już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, czym będziemy? Owo przeczucie, że człowiek na wielką miłość Boga powinien odpowiedzieć wielkim zrywem miłości – nazywamy powołaniem. Zatrzymajmy się dzisiaj nad tą tajemnicą.

czytaj więcej »

Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej (4-13 listopada 2016r.)

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 
4–13 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje w zakrystii i kancelarii

Zobacz program

Remont

Zakończony remont elewacji zachodniej

Dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę spłaciliśmy do 20 grudnia. Nie ma już długu 80.000 zł.  

Prośba o wsparcie

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę mamy zapłacić do 20 grudnia. Brakuje nam jeszcze 80.000 zł. Prosimy o ofiarność i dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.

Remont elewacji zachodniej od poziomu 0+12

   Rozpoczynamy remont elewacji zachodniej od poziomu 0+12, wejścia do kaplicy bocznej Matki Bożej, dwóch płaszczyzn podstawy wieży, konserwacji stolarki okiennej, elementów kamiennych oraz obróbek blacharskich.

   Koszt całego zadania to 732 400 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych). Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 455 000 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), co stanowi 62,12% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział więc Parafii to 277 400 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).
    czytaj więcej »