czerwiec 2011 – kronika parafialna

Czerwiec 2011

4 czerwca – pielgrzymka do Stoczka Klasztornego i do Głotowa

W pielgrzymce uczestniczyły: 43 osoby z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes oraz ks. Paweł Śmierzchalski MIC z seniorem ks. Zygmuntem MIC i siostrą Karoliną, katechetką. Hasło pielgrzymki: „Dziękujemy za Błogosławionego Jana Pawła II i za Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki był Stoczek Klasztorny, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św. w Sanktuarium MB Królowej Pokoju. Na Mszy św. były obecne też dzieci, które w tym roku przyjęły I Komunię św. z rodzicami i ich katechetką z pobliskich Bartoszyc, gdzie przez wiele lat przebywał w jednostce wojskowej Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Po Mszy św., ks. Paweł na zewnątrz świątyni opowiedział nam o kulcie Matki Bożej w tym Sanktuarium i o jego historii. Następnie jeszcze raz przechodząc przez Świątynię udaliśmy się do Muzeum z pamiątkami zgromadzonymi po prawie rocznym internowaniu w tym miejscu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. W przepięknym i malowniczym ogrodzie klasztornym spożyliśmy ciepły posiłek. W czasie wolnym mogliśmy kupić pamiątki, spacerować lub odpoczywać w parku. Był też czas na własną modlitwę w Sanktuarium przed Cudownym Obrazem MB Królowej Pokoju.

Kolejnym celem naszego pielgrzymowania była miejscowość GłotowoSanktuarium z Cudem Eucharystycznym oraz ładnie położoną Kalwarią Warmińską, wybudowaną na wzór Jerozolimskiej. W Kalwarii tej znajdują się kamienie przywiezione z Jerozolimskiej Kalwarii. W Świątyni ks. proboszcz opowiedział nam o tym miejscu kultu. Stacje Drogi Krzyżowej w Kalwarii Warmińskiej przechodziliśmy rozważając każdą z nich w myśli lub poprzez zwarte wyraźne wspólne wypowiedzi.

5 czerwca – VI Dzień Dziękczynienia

W tym dniu nasi parafianie uczestniczyli w Białym Marszu z relikwiami Papieża Jana Pawła II z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz we mszy św. o godz. 12 koncelebrowanej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Celestino Migliore. Podczas niej dokonał się Akt Dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II z udziałem Episkopatu Polski, zaproszonych gości i pielgrzymów.

Po mszy św. można było uczestniczyć w wielu atrakcjach kulturalnych i artystycznych (koncerty zespołów muzycznych i solistów, miasteczko zabaw dla dzieci) oraz zwiedzić Panteon Wielkich Polaków (relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, grób ks. Jana Twardowskiego i symboliczny grób Jana Pawła II z Jego relikwiami).

12 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki

O godz. 14 odbył się dziękczynny koncert za dar beatyfikację Błogosławionego Jana Pawła II – wielkiego papieża i Polaka patrioty w wykonaniu Warszawskiego Chóru ”Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od 2002 roku dyrygentem chóru jest Wiesław Jeleń. W repertuarze chóru znalazły się pieśni staropolskie i autorów współczesnych takich jak Enrico Morricone i Andrzej Koszewski.

Na ołtarzu św. Augustyna stanęło wyremontowane tabernakulum. Zostały w nim umieszczone na stałe relikwie św. Augustyna i św. Moniki. Możemy oddawać cześć tym relikwiom.

19 czerwca

W niedzielę w naszym kościele odbyły się o godz. 17 i 20:30 dwa spektakle muzyczno-taneczne „Multimedialny Tryptyk Rzymski” – poemat Jana Pawła II w interpretacji młodych ludzi ze Wspólnot Neokatechumenalnych. Młodzi zbierają pieniądze na sierpniowy wyjazd do Madrytu na Spotkanie Młodzieży z Papieżem.

20 czerwca

W poniedziałek 20 czerwca, do Sakramentu Bierzmowania przystąpili gimnazjaliści z naszej parafii oraz dorośli z całej diecezji warszawskiej (220 osób). Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio i ks. Pedro Guzmán. Z dorosłymi katechezy przez 2 miesiące prowadził ks. Jan Lorenz. O godz. 18:30 biskup Tadeusz Pikus wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży i dorosłym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

21 czerwca

Mszę świętą końca roku szkolnego 2010/2011 o godz. 18:30 celebrował ks. proboszcz Walenty Królak. Ks. proboszcz poświęcił sprzęt sportowo-wakacyjny, który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św. Po mszy św. dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na agapę do Kaplicy Matki Bożej.

23 czerwca – Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Główne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, tylu ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytano fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pierwszy ołtarz przy kościele udekorowały wspólnoty neokatechumenalne. Z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Arturowi Awdaljan. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Artur Najświętszy Sakrament przekazał ks. Janowi Lorenzowi. Treścią tego ołtarza, który wykonała młodzież, były słowa : „Gdy byłeś młodszy chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy się zestarzejesz wyciągniesz ręce swoje, a inny poprowadzi cię dokąd nie chcesz”. Tu śpiewała schola młodzieżowa. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, gdzie był napis: „Nikt nie ma większej miłości od tej – kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”, modlił się ks. Robert Legeżyński. Następnie dotarliśmy w procesji na tyły kościoła przy ul. Dzielnej. Czwarty ołtarz przygotowały wspólnoty neokatechumenalne. Tu ks. proboszcz Walenty Królak po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana wygłosił krótką homilię, a następnie podziękował wszystkim uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Po zakończeniu uroczystości, przed kościołem, ks. proboszcz zaprosił dzieci na lody śmietankowe.

25 czerwca

Ks. Artur Awdaljan kończy pracę w naszej parafii. Został przeniesiony do parafii św. Teresy we Włochach w Warszawie. Również ks. Pedro José Guzman Ardila kończy pracę w naszej parafii. Został skierowany do pracy jako formator w Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater”. Obu księżom dziękujemy za ich gorliwą pracę duszpasterską w naszej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej kapłańskiej posłudze. Natomiast posługę w naszej parafii podejmie ks. Moisés Marín Pérez. Zmiany personalne księży dokonają się pod koniec sierpnia.

Na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 37. rząd I znajduje się nagrobek pierwszego proboszcza naszej parafii – ks. Karola Czajkowskiego, którego 100 lecie śmierci przypadało w ubiegłym roku. Niestety, sądząc ze stanu grobowca, nie ma już opiekujących się nim osób. A stan grobu jest mocno niezadowalający – na tumbie leży zwalony i rozbity piaskowcowy krzyż. Ks. proboszcz zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie remontu grobowca pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Karola Czajkowskiego – który był nie tylko pierwszym proboszczem, ale równocześnie budowniczym naszego kościoła.

Ofiary można składać do puszki stojącej za ławkami kościoła – oznaczonej napisami. Parafia nasza ma szczególny obowiązek sfinansowania naprawy i zaopiekowania się nagrobkiem – póki jest jeszcze co ratować. Można też odwiedzić grób ks. Karola Czajkowskiego i odmówić modlitwy – grób jest dosłownie 3-4 minuty od IV bramy cmentarnej.

25 czerwca – pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

W pielgrzymce uczestniczyło: 46 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes. Hasło pielgrzymki: „Jezusie Miłosierny otocz opieką swą nas i nasze rodziny”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Po przyjeździe pielgrzymi nawiedzili cmentarz klasztorny i modlili się za pochowane tu osoby, m.in. za siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Potem udali się tradycyjnie do kaplicy klasztornej, w której oddali hołd św. s. Faustynie Kowalskiej-Apostołce Miłosierdzia Bożego przez ucałowanie jej relikwii. Przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia oraz św. s. Faustyny prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas, naszych najbliższych i naszych rodzin. W Klasztorze zwiedziliśmy zrekonstruowaną celę zakonną (dawną zakonną infirmerię) z czasów życia świętej Faustyny. W Kaplicy Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się przy Bazylice Miłosierdzia Bożego adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. W Bazylice wraz z pielgrzymami m.in. z młodzieżą gimnazjalną z Łowicza i ich księdzem opiekunem uczestniczyliśmy we Mszy św. o godz. 13.00. Chętne osoby, z wieży widokowej znajdującej się przy Bazylice, mogły podziwiać panoramę Krakowa i starać się nieco z trudnością, z powodu gęstych tego dnia chmur na niebie, wypatrywać szczytów Tatr. W obie strony czas podróży autokarem poświęcono na wspólną modlitwę i śpiew wykorzystując przy tym śpiewniki pielgrzymkowe.