grudzień 2017 – kronika parafialna

25-lecie probostwa ks. Walentego Królaka

W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia 2017 r., obchodziliśmy Jubileusz 25 lecia posługi Ks. Walentego Królaka, jako proboszcza naszej parafii. O godzinie 10.00 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Współkoncelbransami byli: Ks. Krzysztof Siwek, Ks. Piotr Odziemczyk (obydwaj pochodzą z naszej parafii), Ks. Moises Marin Perez, ks. Marcin Różański i ks. Paweł Bekus.

We Mszy Św. udział wzięli również parafianie i wszystkie zespoły parafialne.

Na początku Mszy św. Kanclerz Kurii, ks. Piotr Odziemczyk, odczytał list gratulacyjny od ks. Kazimierza Kardynała Nycza Metropolity Warszawskiego. Ks. Kardynał dziękuje w nim ks. proboszczowi za 25 lat pracy w naszej parafii oraz na rzecz Archidiecezji Warszawskiej.

Pod koniec Mszy św. ks. proboszczowi zostały złożone życzenia m.in. przez: przedstawicieli wspólnot neokatechumenalnych, katechetów, żywy różaniec, ministrantów i bielanki, Legion Maryi, Szafarzy Komunii Świętej, lektorów oraz księży pracujących w parafii.

Rekolekcje adwentowe

W dniach od 07.12.2017 do 10.12.2017 odbyły się parafialne rekolekcje adwentowe. W tym roku nauki głosił wikariusz naszej parafii ks. Adam Gorlewski. Tytułem rekolekcji było hasło MARANATHA ADEWNT ŻYCIA.

Każdego dnia słuchaliśmy katechez o śmierci i życiu wiecznym. Temat pierwszego dnia „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła…” (Mdr 2,24). Drugiego dnia w piątek „Tobie mówię wstań” (ŁK 7,14). Trzeciego dnia był dzień pokuty, jałmużny i namaszczenia chorych. Temat rozważań to „[…] Pan Cię wybawi i łaskawie podźwignie” (z formularza namaszczenia chorych). Ostatniego dnia, w niedzielę rozważania były zatytułowane „Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha” (1Kor 16,22).

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Adamowi za głoszenie rekolekcji parafialnych.

Bierzmowanie

W czwartek 14 grudnia 2017 roku podczas Mszy świętej o godzinie 18.30 Jego Ekscelencja ks. biskup Piotr Jarecki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży oraz dorosłym. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzili ks. Adam Gorlewski oraz ks. Michał Sieradzan. Młodzież miała również możliwość uczestniczenia w przygotowaniach w kilkuosobowych grupach prowadzonych przez małżeństwa z naszej parafii. Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydaci odbyli dzień skupienia oraz przystąpili do sakramentu pojednania.