Grudzień 2017 – kronika parafialna

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W niedzielę 26.10.2017 r. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy Św. o godz. 10.00 nastąpiło odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, w ramach obchodów rocznicy proklamacji aktu. Uroczystości przewodniczył proboszcz parafii ks. Walenty Królak.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
 • W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

 • Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­ Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

25-lecie probostwa ks. Walentego Królaka

W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia 2017 r., obchodziliśmy Jubileusz 25 lecia posługi Ks. Walentego Królaka, jako proboszcza naszej parafii. O godzinie 10.00 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Współkoncelbransami byli: Ks. Krzysztof Siwek, Ks. Piotr Odziemczyk (obydwaj pochodzą z naszej parafii), Ks. Moises Marin Perez, ks. Marcin Różański i ks. Paweł Bekus.

We Mszy Św. udział wzięli również parafianie i wszystkie zespoły parafialne.

Na początku Mszy św. Kanclerz Kurii, ks. Piotr Odziemczyk, odczytał list gratulacyjny od ks. Kazimierza Kardynała Nycza Metropolity Warszawskiego. Ks. Kardynał dziękuje w nim ks. proboszczowi za 25 lat pracy w naszej parafii oraz na rzecz Archidiecezji Warszawskiej.

Pod koniec Mszy św. ks. proboszczowi zostały złożone życzenia m.in. przez: przedstawicieli wspólnot neokatechumenalnych, katechetów, żywy różaniec, ministrantów i bielanki, Legion Maryi, Szafarzy Komunii Świętej, lektorów oraz księży pracujących w parafii.

Rekolekcje adwentowe

W dniach od 07.12.2017 do 10.12.2017 odbyły się parafialne rekolekcje adwentowe. W tym roku nauki głosił wikariusz naszej parafii ks. Adam Gorlewski. Tytułem rekolekcji było hasło MARANATHA ADEWNT ŻYCIA.

Każdego dnia słuchaliśmy katechez o śmierci i życiu wiecznym. Temat pierwszego dnia „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła…” (Mdr 2,24). Drugiego dnia w piątek „Tobie mówię wstań” (ŁK 7,14). Trzeciego dnia był dzień pokuty, jałmużny i namaszczenia chorych. Temat rozważań to „[…] Pan Cię wybawi i łaskawie podźwignie” (z formularza namaszczenia chorych). Ostatniego dnia, w niedzielę rozważania były zatytułowane „Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha” (1Kor 16,22).

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Adamowi za głoszenie rekolekcji parafialnych.

Bierzmowanie

W czwartek 14 grudnia 2017 roku podczas Mszy świętej o godzinie 18.30 Jego Ekscelencja ks. biskup Piotr Jarecki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży oraz dorosłym. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzili ks. Adam Gorlewski oraz ks. Michał Sieradzan. Młodzież miała również możliwość uczestniczenia w przygotowaniach w kilkuosobowych grupach prowadzonych przez małżeństwa z naszej parafii. Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydaci odbyli dzień skupienia oraz przystąpili do sakramentu pojednania.

Koncert Bożonarodzeniowy

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26.12.2017 r. po wieczornej Mszy Świętej, odbył się Koncert Bożonarodzeniowy.

Podczas koncertu wykonane zostały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.  Koncert prowadził znany prezenter telewizyjny – Ryszard Rembiszewski.

Koncert który był współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wola,  zorganizowany został przez Stowarzyszenie AXA ze współpracy z Parafią pw. Św. Augustyna.