Kwiecień 2019 – kronika parafialna

Zasłonięcie krzyży, obrazów i ołtarza

Od V niedzieli Wielkiego Postu, przypadającej w tym roku  07 kwietnia, aż do Liturgii Wielkiego Piątku zasłania się w kościołach krzyże oraz obrazy. Po raz pierwszy w naszym kościele został zasłonięty również ołtarz główny.

Koncert „Stabat Mater”

W V Niedzielę Wielkiego Postu 07.04.2019 r. o godzinie 16.00 odbył się w naszym kościele koncert orkiestry Warszaw Camerata. Wysłuchaliśmy utworów Govaniego Battisty Pergolesiego „Stabat Mater”.

Wielkopostny Kościół Stacyjny

W poniedziałek 08.04.2019 r. obchodziliśmy w naszej parafii Wielkopostny Dzień Stacyjny. Dzień stacyjny polega na tym, że każdego dnia w innej parafii możemy gromadzić się na wspólnej modlitwie. Jak co roku „Wielkopostny Kościół Stacyjny” jest organizowany razem z Diecezją Warszawsko Praską.

W naszej parafii rozpoczęliśmy go o godzinie 6.00 Liturgią Godzin. Mogliśmy uczestniczyć we Mszach Świętych według porządku dnia powszedniego, z dodatkową Mszą Świętą o godzinie 20.00. Przez cały dzień mogliśmy adorować Pana Jezusa wystawionego w monstrancji. Mogliśmy również uczestniczyć w nabożeństwach: Aniele Pańskim, różańcu, koronce do Miłosierdzia Bożego oraz gorzkich żalach. Po Mszy Świętej o godzinie 18.30 odbył się koncert pasyjny chóru „Polonia”, który również śpiewał podczas wieczornej mszy. Dzień stacyjny zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.00. Przez cały dzień mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Droga Krzyżowa

W piątek 12.04.2019 r. odbyła się ostania Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, przygotowana przez scholę i ks. Moisesa. Miała ona formę przedstawienia i opowiadała o 30 letnim mężczyźnie, który dowiaduje się o śmiertelnej chorobie – białaczce. Cała historia począwszy od diagnozy, aż do pogrzebu głównego bohatera przeplata się z Drogą Krzyżową pokonywaną przez Pana Jezusa.

Stacja I: Jezus na śmierć skazany – młody mężczyzna słyszy od lekarza śmiertelną diagnozę
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona – mężczyzna zostaje przyjęty do szpitala, przyjmuje chemię
Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem – mężczyzna przeżywa kryzys, załamuje się, nie chce kontynuować leczenia
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę – pielęgniarka ze szpitala opiekuje się chorym mężczyzną, ten widzi w niej obraz Matki Bożej
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi – bohatera odwiedzają przyjaciele
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi – do mężczyzny przychodzi ksiądz z sakramentem spowiedzi
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem – mężczyzna dowiaduje się, że leczenie nie przynosi pożądanych efektów
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty – w trakcie choroby mężczyzna znajduje w sobie siłę i pociesza chorą dziewczynę
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża – mężczyzna dowiaduje się o przerzutach
Stacja X: Jezus z szat obnażony
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity – mężczyzna zostaje na stałe przytwierdzony do łóżka, samodzielnie nie może już nic zrobić
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu – główny bohater umiera
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty – przyjaciel mężczyzny czyta list pozostawiony przez niego
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony – przyjaciele odwiedzają grób mężczyzny

Droga Krzyżowa wywarła na wszystkich uczestniczących w niej wielkie wrażenie. Na zakończenie nabożeństwa ks. Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

 

Niedziela Palmowa

W niedzielę 14.04.2019 r. obchodziliśmy Niedzielę Męki Pańskiej zwaną Niedzielą Palmową.  Na początku każdej Mszy Świętej były poświęcone palmy, które mogliśmy kupić u mininistrantów i bielanek, wspierając w ten sposób ich wyjazd wakacyjny.

O godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Msza Święta wraz z procesją dookoła kościoła. Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a koncelebrowali ks. Moises oraz ks. Gienadij.

Po raz pierwszy palmy otrzymali bracia z IV wspólnoty neokatechumenalnej, którzy w czasie Wielkiego Postu publicznie wyznawali wiarę.