Kwiecień 2019 – kronika parafialna

Droga Krzyżowa

W piątek 12.04.2019 r. odbyła się ostania Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, przygotowana przez scholę i ks. Moisesa. Miała ona formę przedstawienia i opowiadała o 30 letnim mężczyźnie, który dowiaduje się o śmiertelnej chorobie – białaczce. Cała historia począwszy od diagnozy, aż do pogrzebu głównego bohatera przeplata się z Drogą Krzyżową pokonywaną przez Pana Jezusa.

Stacja I: Jezus na śmierć skazany – młody mężczyzna słyszy od lekarza śmiertelną diagnozę
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona – mężczyzna zostaje przyjęty do szpitala, przyjmuje chemię
Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem – mężczyzna przeżywa kryzys, załamuje się, nie chce kontynuować leczenia
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę – pielęgniarka ze szpitala opiekuje się chorym mężczyzną, ten widzi w niej obraz Matki Bożej
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi – bohatera odwiedzają przyjaciele
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi – do mężczyzny przychodzi ksiądz z sakramentem spowiedzi
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem – mężczyzna dowiaduje się, że leczenie nie przynosi pożądanych efektów
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty – w trakcie choroby mężczyzna znajduje w sobie siłę i pociesza chorą dziewczynę
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża – mężczyzna dowiaduje się o przerzutach
Stacja X: Jezus z szat obnażony
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity – mężczyzna zostaje na stałe przytwierdzony do łóżka, samodzielnie nie może już nic zrobić
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu – główny bohater umiera
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty – przyjaciel mężczyzny czyta list pozostawiony przez niego
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony – przyjaciele odwiedzają grób mężczyzny

Droga Krzyżowa wywarła na wszystkich uczestniczących w niej wielkie wrażenie. Na zakończenie nabożeństwa ks. Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

 

Niedziela Palmowa

W niedzielę 14.04.2019 r. obchodziliśmy Niedzielę Męki Pańskiej zwaną Niedzielą Palmową.  Na początku każdej Mszy Świętej były poświęcone palmy, które mogliśmy kupić u mininistrantów i bielanek, wspierając w ten sposób ich wyjazd wakacyjny.

O godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Msza Święta wraz z procesją dookoła kościoła. Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a koncelebrowali ks. Moises oraz ks. Gienadij.

Po raz pierwszy palmy otrzymali bracia z IV wspólnoty neokatechumenalnej, którzy w czasie Wielkiego Postu publicznie wyznawali wiarę.

Wielki Czwartek

Dnia 18.04.2019 r. obchodziliśmy Wielki Czwartek, dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.

Rano o godzinie 8.00 mogliśmy uczestniczyć w Liturgii Godzin odmawiając Jutrznię i Godzinę czytań. Po południu o godzinie 16.00 odbyła się liturgia dla dzieci, a o godzinie 18.30 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej dla całej parafii. Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Po homilii umył 12 przedstawicielom naszej parafii nogi, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika, kiedy Pan Jezus umył nogi uczniom. Obrzęd umycia nóg symbolizuje służebność kościoła drugiemu człowiekowi. Pan Jezus, kiedy umywał uczniom nogi zapytał ich „Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? I wy czyńcie podobnie” tzn. służcie sobie wzajemnie. Komunię Świętą tego dnia przyjmowaliśmy pod dwiema postaciami.

Na zakończenie Mszy Świętej przenieśliśmy Pana Jezusa do ołtarza przechowania „ciemnicy”, gdzie mogliśmy Go adorować do godziny 23.00 i przez cały Wielki Piątek.

Wielki Piątek

Dnia 19.04.2019 r. obchodziliśmy Wielki Piątek. Podobnie jak w Wielki Czwartek o godzinie 8:00 odbyła się modlitwa brewiarzowa Jutrznia i Godzina Czytań. Po południu o godzinie 16.00 Liturgia Wielkiego Piątku dla dzieci, a o godz. 18.30 Liturgia dla całej parafii, której przewodniczył ks. proboszcz. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Wielkiego Piątku, to przede wszystkim Adoracja Krzyża. Poprzedza ją liturgia słowa oraz specjalna modlitwa powszechna składająca się z 10 wezwań m.in. za różne stany kościoła – za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, za niewierzących, a także za rządzących państwami.

Po modlitwie wiernych diakon wniósł krzyż, który stopniowo odsłaniał śpiewając wezwanie „Oto drzewo krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”. Na każde wezwanie wierni odpowiadali „pójdźmy z pokłonem”. Wszyscy zgromadzeni mogli wziąć udział w adoracji krzyża. Po adoracji rozpoczęły się obrzędy Komunii Świętej, po której w procesji Pan Jezus został przeniesiony do grobu. Do godz. 23.00 i Wielką Sobotę przez cały dzień można było adorować Pana Jezusa w grobie.

Wielka Sobota

Dnia 20.04.2019 r. obchodziliśmy Wielką Sobotę, czas zadumy w Kościele, podczas którego mogliśmy adorować Jezusa w grobie. O godzinie 8:00 uczestniczyliśmy w Liturgii Godzin, a także o tej godzinie rozpoczęło się święcenie pokarmów, które trwało do godziny 17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 19.30 od poświęcenia ognia przed kościołem. Następnie do ciemnej świątyni został wniesiony Paschał symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Diakon trzy razy śpiewał wezwanie „Światło Chrystusa”, na które odpowiadaliśmy „Bogu Niech Będą Dzięki”. Wysłuchaliśmy Orędzia Paschalnego, które zaśpiewał z ambony ks. Moises. Następnie uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa, która składała się z 9 czytań. Po homilii, którą wygłosił ks. proboszcz rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, na początku, której modliliśmy się litanią do wszystkich świętych, w ten sposób przywołując ich orędownictwa. Została poświęcona woda, którą zostaliśmy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Wcześniej odnawiając przyrzeczenia chrzcielne wyznaliśmy wiarę w Pana Boga i wyrzekliśmy się szatana. Na zakończenie Mszy świętej, ks. proboszcz, który przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej udzielił uroczystego Wielkanocnego Błogosławieństwa. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 odbyła się rezurekcja.