Luty 2018 – kronika parafialna

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Alfredowi Cholewińskiemu SJ

W czwartek 01.02.2018 r. w 30 rocznicę pogrzebu ks. Alfreda Cholewińskiego SJ, podczas uroczystej Mszy Świętej została poświęcona i odsłonięta tablica ku jego pamięci. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z księdzem proboszczem, Mszę świętą koncelebrowali licznie przybyli kapłani związani z drogą neokatechumenalną. W uroczystości wzięli również udział seminarzyści z Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater, bracia ze wspólnot neokatechumenalnych oraz parafianie. Msza pogrzebowa ks. Alfreda Cholewińskiego odbyła się 01.02.1988 r. w naszej parafii.

Ks. Alfred Cholewiński SJ (ur. 3 marca 1936 r. w Bydgoszczy, zm. 26 stycznia 1988 r. w Warszawie). Studia biblijne odbył na KUL (1964-1968) oraz na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1968-73). W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk biblijnych. Był profesorem Pisma św. na jezuickim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. To pierwszy Polak, który „wszedł” na Drogę Neokatechumenalną w Rzymie, a potem sprowadził ją do Polski. Był prezbiterem ekipy katechistów prowadzących pierwsze katechezy neokatechumenalne w Polsce, w Lublinie w 1975 r. Dwa lata później katechezy głoszone były w Łodzi, Krakowie i Warszawie. Był też jednym z inicjatorów polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej.

W naszej parafii Droga Neokatechumenalna istnieje od 1989 r. Aktualnie jest w parafii 13 wspólnot. W całej Polsce jest kilkanaście tysięcy wspólnot, z których pochodzi wiele powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, duchownych i świeckich. Owocem Drogi Neokatechumenalnej są również seminaria Redemptoris Mater (110 na świecie). Jedno w Warszawie, które kształci księży misjonarzy (kilkudziesięciu już pracuje na misjach).

Polecamy miłosierdziu Boga ks. Alfreda Cholewińskiego, dziękując za owoce jego posługi w Kościele.

Jasełka

Dnia 04.02.2018 r. w niedzielę po Mszach Świętych o godzinie 11.30 i 13.00 młodzież z kursu do  bierzmowania przedstawiła Jasełka. Po przedstawieniu „artyści” zbierali fundusze na wyjazd formacyjno-rekolekcyjny w wakacje, który jest częścią przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Światowy Dzień Chorego

W niedzielę 11 lutego 2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, którego inicjatorem był papież Jan Paweł II. Pierwszy dzień chorego miał miejsce 13 maja 1992 r. w 75 rocznicę objawień fatimskich.

W naszej parafii o godzinie 10.00 odbyła się Msza Święta w intencji chorych, której przewodniczył ks. proboszcz. Podczas Mszy świętej kapłani udzielili chorym sakramentu namaszczenia.

Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (od I Niedzieli Adwentu tj. 3 grudnia 2017 r. do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego). W ciągu tego roku wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.

W związku z tym wydarzeniem w naszej parafii został wyeksponowany obraz św. Józefa, który jest patronem małżonków, rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, wszystkich pracujących, uciekinierów, emigrantów. Święty Józef jest również patronem dobrej śmierci.

Obraz św. Józefa znajduję się przy prezbiterium, po lewej stronie ołtarza.

 

 

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 22-25 lutego 2018 r. mogliśmy uczestniczyć w wielkopostnych rekolekcjach parafialnych. Prowadził je ks. Piotr Jutkiewicz, który ukończył Seminarium Misyjne Redemptoris Mater, a obecnie jest doktorantem na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Ks. Piotr w rozważaniach rekolekcyjnych nawiązywał do ewangelii Janowej.

We wszystkie dni nauki były na Mszach świętych o godzinie 9.00 i 18.30. W czwartek odbyła się też konferencja o godzinie 20.00, a w piątek adoracja krzyża z nauką rekolekcyjną. W sobotę był dzień pokutny, w czasie którego mogliśmy skorzystać z sakramentu pojednania. W niedzielę naukami podczas Mszy św. o godz. 8.30, 10.00, 13.00, 18.30 i 19.45 zakończyliśmy rekolekcje parafialne.