luty 2018 – kronika parafialna

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Alfredowi Cholewińskiemu SJ

W czwartek 01.02.2018 r. w 30 rocznicę pogrzebu ks. Alfreda Cholewińskiego SJ, podczas uroczystej Mszy Świętej została poświęcona i odsłonięta tablica ku jego pamięci. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z księdzem proboszczem, Mszę świętą koncelebrowali licznie przybyli kapłani związani z drogą neokatechumenalną. W uroczystości wzięli również udział seminarzyści z Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater, bracia ze wspólnot neokatechumenalnych oraz parafianie. Msza pogrzebowa ks. Alfreda Cholewińskiego odbyła się 01.02.1988 r. w naszej parafii.

Ks. Alfred Cholewiński SJ (ur. 3 marca 1936 r. w Bydgoszczy, zm. 26 stycznia 1988 r. w Warszawie). Studia biblijne odbył na KUL (1964-1968) oraz na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1968-73). W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk biblijnych. Był profesorem Pisma św. na jezuickim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. To pierwszy Polak, który „wszedł” na Drogę Neokatechumenalną w Rzymie, a potem sprowadził ją do Polski. Był prezbiterem ekipy katechistów prowadzących pierwsze katechezy neokatechumenalne w Polsce, w Lublinie w 1975 r. Dwa lata później katechezy głoszone były w Łodzi, Krakowie i Warszawie. Był też jednym z inicjatorów polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej.

W naszej parafii Droga Neokatechumenalna istnieje od 1989 r. Aktualnie jest w parafii 13 wspólnot. W całej Polsce jest kilkanaście tysięcy wspólnot, z których pochodzi wiele powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, duchownych i świeckich. Owocem Drogi Neokatechumenalnej są również seminaria Redemptoris Mater (110 na świecie). Jedno w Warszawie, które kształci księży misjonarzy (kilkudziesięciu już pracuje na misjach).

Polecamy miłosierdziu Boga ks. Alfreda Cholewińskiego, dziękując za owoce jego posługi w Kościele.

Jasełka

Dnia 04.02.2018 r. w niedzielę po Mszach Świętych o godzinie 11.30 i 13.00 młodzież z kursu do  bierzmowania przedstawiła Jasełka. Po przedstawieniu „artyści” zbierali fundusze na wyjazd formacyjno-rekolekcyjny w wakacje, który jest częścią przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Światowy Dzień Chorego

W niedzielę 11 lutego 2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, którego inicjatorem był papież Jan Paweł II. Pierwszy dzień chorego miał miejsce 13 maja 1992 r. w 75 rocznicę objawień fatimskich.

W naszej parafii o godzinie 10.00 odbyła się Msza Święta w intencji chorych, której przewodniczył ks. proboszcz. Podczas Mszy świętej kapłani udzielili chorym sakramentu namaszczenia.