Sakramenty

Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213)

Chrzest w naszej parafii jest udzielany zazwyczaj w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1300

Informacja dla rodziców:

Po umówieniu w kancelarii daty Chrztu, należy zgłosić się do kancelarii z dokumentami potrzebnymi by spisać akt Chrztu w księgach parafialnych nie wcześniej niż tydzień przed Chrztem

Spotkanie i katecheza przed Chrztem, do których są obowiązani rodzice dziecka i chrzestni, odbywają się w drugi i czwarty piątek o godz. 1930 w salce w dolnej plebanii

Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka:
 • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa
 • Dane chrzestnych (ewentualnie świadków) – imię/imiona, nazwisko, wyznanie, data urodzenia i adres zamieszkania
 • Zaświadczenia chrzestnych z własnej parafii zamieszkania, że są wierzące i praktykujące i mogą zostać dopuszczeni do godności chrzestnego/ej
 Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)
Chrzestnymi nie mogą być:
 1. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa
 2. osoby niewierzące i niepraktykujące

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców (zob. IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Statut 246). Z tego powodu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej wcześniej.