styczeń 2012 – kronika parafialna

Styczeń 2012

W tym roku duszpasterze zaczęli odwiedzać parafian od 2 stycznia. W czasie kolędy kapłani rozmawiali z parafianami, modlili się z nimi i poświęcali ich domy, a także zbierali ofiary na remont kościoła.

Kolęda obejmuje wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo domu i jego mieszkańców w nowym roku oraz spotkanie kapłana z parafianami. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny. Na stole powinno leżeć: Pismo Święte, krzyż, świece, woda święcona i kropidło.

W tym roku została zaplanowana renowacja kolejnego fragmentu elewacji zewnętrznej kościoła, prawdopodobnie będzie to część ściany zachodniej. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do Konserwatora Zabytków i prośba o dotację na ten cel. Ofiary złożone przy okazji wizyt kolędowych będą przeznaczone na remont kościoła.

 

6 stycznia 2012 – święto Objawienia Pańskiego

Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Święto Trzech Króli. Wspominamy Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę przybyli do Betlejem, aby złożyć pokłon Dziecięciu Jezus. Przypomina nam to święto, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Na zakończenie każdej mszy św. następowało błogosławieństwo kadzidła i kredy. Poświęcona kredą oznaczamy drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Zbawiciela.

6 stycznia 2012 – koncert kolęd

W czasie mszy św. o godz. 13 i po niej śpiewał kolędy Warszawski Chór ”Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od 2002 roku dyrygentem chóru jest Wiesław Jeleń. W repertuarze chóru znalazły się i te znane i mniej znane polskie kolędy. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy „ Bóg się rodzi”.