czerwiec 2008 – kronika parafialna

Czerwiec 2008

1 czerwca – I Dzień Dziękczynienia

W tym dniu nasi parafianie uczestniczyli przed Świątynią Opatrzności Bożej na polach Wilanowskich we mszy św. o godz. 12 koncelebrowanej przez Metropolitę Warszawskiego, Arcybiskupa Kazimierza Nycza i Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa. Podczas niej dokonał się symboliczny Akt Dziękczynienia za Polskę z udziałem biskupów, duchowieństwa i wiernych.

Po mszy św. od godz.13:30 można było uczestniczyć w wielu atrakcjach kulturalnych i artystycznych (koncerty zespołów muzycznych i solistów, miasteczko zabaw dla dzieci) oraz zwiedzić udostępnioną część Świątyni (grób ks. Jana Twardowskiego i symboliczny grób Jana Pawła II).

4 czerwca

O godz. 17 odbył się wykład biblijny „Rozbicie twierdzy szatana” (Mt 12,22-29) przeprowadzony przez mgr teologii Andrzeja Tyburczy.

5 czerwca

W Białym Tygodniu dzieci pierwszokomunijne odnowiły Sakrament Chrztu św. Zapaliły od paschału przyniesione świece od chrztu św., a przy chrzcielnicy po wymienieniu imienia i umoczeniu ręki w wodzie świętej wykonały znak Krzyża św.

7 czerwca

O godz. 10 w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście odbyły się święcenia kapłańskie. Wśród 18 wyświęcanych był też diakon Łukasz Wiśniewski z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii 6-cio tygodniową praktykę wielkopostną.

Nowo wyświęconemu Księdzu Łukaszowi życzymy Błogosławieństwa Bożego na trudnej, ale pięknej drodze misyjnej.

8 czerwca

O godz. 11 odbył się wykład ks. dr Piotra Burgońskiego „Zasady życia społecznego wg nauki społecznej kościoła” zorganizowany przez Akcję Katolicką działającą przy naszej parafii.

9 czerwca

W poniedziałek 9 czerwca, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania 72 osoby, głównie uczniowie klas 3 gimnazjalnych z naszej parafii. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio, ks. Jarosław Kotula i ks. Pedro Guzmán.

O godz. 18:30 ks. Biskup Piotr Jarecki rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Krzyżyk „tau” zawieszony na szyi bierzmowanego to pamiątka która ma przypominać o łasce, która przyjęli. Litera Tau w języku hebrajskim miała kształt krzyża i w Starym Testamencie znak ten rozumiany był jako symbol ocalenia niewinnych. Wszyscy otrzymali też książkę autorstwa Josha McDowell’a „Więcej niż cieśla”, która jest wyrazem poszukiwań autora odpowiedzi na pytanie kim jest Jezus z Nazaretu? Od odpowiedzi właśnie na tak postawione pytanie zależy przecież nasza osobista relacja do Jego osoby. Życie często wystawia na próbę wiarę młodych ludzi. Stąd potrzeba mądrości i wiedzy oraz osobistej refleksji. Do tego ma skłaniać ta książka.

11 czerwca

O godz. 17 odbył się wykład biblijny „Nie ma pól neutralnych” (Mt 12,30) przeprowadzony przez mgr. teologii Andrzeja Tyburczy.

14 czerwca

50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie wraz z diakonem Pawłem Śmierzchalskim (marianinem) uczestniczyło w pielgrzymce do Stoczka Warmińskiego i Świętej Lipki. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Królowo Pokoju wypraszaj pokój serca, wielką wiarę, odwagę i miłość”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Opiekunami Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Warmińskim od 1957 r. są Księża Marianie, którzy przez wiele lat mozolnie remontowali klasztor i kościół po zniszczeniach, dewastacjach i grabieżach wojennych. Diakon Paweł – marianin często tu przebywał, dlatego był on naszym przewodnikiem po klasztornych pomieszczeniach. Pobyt w Sanktuarium rozpoczęliśmy mszą św. przed Cudownym Obrazem NMP Matki Pokoju, który koronował papież Jan Paweł II na Jasnej Górze 10 czerwca 1983 r. (obecnie obchodzimy 25 lecie tej koronacji). Zwiedziliśmy też znajdującą się w klasztorze „Izbę Pamięci” ku czci Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i celę więzienną, w której był internowany przez władze komunistyczne w latach 1953-1954. 8 grudnia 1953 r. Prymas złożył Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej. Po posiłku spożytym w klasztornym refektarzu przeszliśmy po krużgankach klasztornych do pięknego ogrodu przyklasztornego „Ogrodu Pokoju”, ostoi ciszy i spokoju – miejsca które sprzyja zadumie nad nieprzemijającymi wartościami. Matka Pokoju ze Stoczka wzywa do pojednania z Bogiem i nas między sobą, które jest jedyną drogą ku trwałemu pokojowi w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

Po drodze do Sanktuarium w Świętej Lipce wstąpiliśmy do Galin, w których znajduje się XVI-wieczny Zespół Pałacowy i XIX-wieczny Folwark, czyli zespół zabytkowych budynków z czerwonej cegły. Znajdują się tam m.in. odrestaurowane Stajnie mieszczące obecnie 95 koni, które mogliśmy obejrzeć. Spacerowaliśmy też po malowniczych ścieżkach i podziwialiśmy urocze zakątki parku, który otacza ten kompleks.

W Bazylice Świętolipskiej wysłuchaliśmy koncertu odegranego na organach z ruchomymi figurkami wykonanych w latach 1719-1721. Obraz Matki Boskiej Jedności Chrześcijan (Świętolipskiej) z 1640 r. w srebrnej sukience w ołtarzu głównym, przyozdobiony został papieskimi koronami 11 sierpnia 1968 r. przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na pniu drzewa lipowego ustawionym w kościele w 1728 r. umieszczona jest rzeźba Matki Boskiej w sukience srebrnej z 1652 r. Po wyjściu z Bazyliki przeszliśmy czterobocznym krużgankiem odpustowym z malowidłami na jego sklepieniach.

15 czerwca

O godz. 13 odbyła się msza św. prymicyjna ks. Łukasza Wiśniewskiego, który odbywał w naszej parafii 6-tygodniową praktykę wielkanocną. Na zakończenie mszy św. neoprezbiter udzielił błogosławieństwa księżom, siostrze zakonnej, ministrantom, swoim rodzicom i parafianom.

Od 27 sierpnia mianowany został on wikariuszem parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Zapraszamy do wspólnego radowania się darem kapłaństwa i dziękczynienia za nie.

18 czerwca

O godz. 17 odbył się, ostatni przed przerwą wakacyjną, wykład biblijny „Oto siewca wyszedł siać” (Mt 13,3) przeprowadzony przez mgr. teologii Andrzeja Tyburczy.

19 czerwca

Mszą św. o godz. 18:30 dzieci i młodzież zakończyły rok szkolny 2007/2008. Dzieci przyniosły sprzęt sportowy (piłki, rowery, rolki), który na zakończenie mszy św. poświęcił ks. proboszcz.

24 czerwca

Wieczorną mszę św. odprawił Ks. Proboszcz Walenty Królak. Była to msza św. dziękczynna za 35 lat Jego posługi kapłańskiej oraz za miniony rok ewangelizacji. Po niej odbyła się wspólna agapa ? festyn przy kościele. Stoły uginały się od pysznego jedzenia przygotowanego przez parafian z zespołów i grup wspólnotowych. Życzenia Ks. Proboszcz przyjmował przed kościołem. Ustawiła się długa kolejka młodszych i starszych parafian. Wszyscy życzyliśmy Drogiemu Ks. Proboszczowi wiele zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii. Specjalne życzenia napisał i odczytał 90 letni parafian, muzyk ?Antoni Boglewski. Razem z Jubilatem święciliśmy zwycięstwo w turnieju piłkarskim drużyn ze wspólnot parafialnych diecezji warszawskiej ?Camino Cup?. Otrzymaliśmy piękny puchar i medale. Nasza 10 osobowa parafialna drużyna piłkarska FC Walentynki już po raz drugi wygrała ten turniej. Była najlepsza wśród 20 drużyn. A ks. Pedro strzelił nawet gola! Oprawę muzyczną festynu zapewnił zespół ?Veto?. Przy dźwiękach muzyki bawiliśmy się znakomicie. Były także tańce w wykonaniu parafian i tych najmłodszych i tych trochę starszych. Uroczystość zakończyliśmy po zmroku wspólnym odśpiewaniem „Barki”. A zdjęcia (pojawią się niebawem) są wspomnieniem tego niezwykłego, świętojańskiego, ciepłego wieczoru.

28 czerwca

W pielgrzymce do Leśniowa i na Jasną Górę do Częstochowy uczestniczyło: 49 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Leśniowska, Patronko Rodzin strzeż świętości naszego ogniska domowego”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Po przy przyjeździe do Leśniowa, przedmieścia Żarek, nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Klęcząc przed Cudowną Figurą otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przed Sanktuarium, o historii Leśniowa i o cudach doznanych za przyczyną Matki Bożej Leśniowskiej opowiedział nam jeden z nowicjuszy zakonu Ojców Paulinów. Ze źródełka znajdującego się obok Kaplicy Matki Bożej Anielskiej mogliśmy napić się i wziąć ze sobą cudowną, uzdrawiającą wodę.

Modlitwą przy pomniku Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęliśmy pielgrzymkę na Jasnej Górze. Głównym celem przyjazdu na Jasną Górę była jak zawsze wspólna msza św. w Kaplicy Matki Bożej przy Cudownym Obrazie Najświętszej Marii Panny. W czasie wolnym pielgrzymi zwiedzali zabytki Jasnej Góry: skarbiec, wieżę, arsenał, muzeum oraz spacerowali wzdłuż Wałów Jasnogórskich.