Październik 2013 – kronika parafialna

5 października 2013 – pielgrzymka na Jasną Górę

31 osób z parafii św. Augustyna i parafii św. Zygmunta w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie pielgrzymi przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego modlili się za wstawiennictwem Sługi Bożego. Na Wałach Jasnogórskich p. Wojtek poprowadził Drogę Krzyżową, a przy pomniku Błogosławionego Jana Pawła II wszyscy zaśpiewali „Barkę” prosząc Jego w Niebie przed Bogiem o wstawiennictwo w naszych sprawach. O godz. 12 pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny. Odprawiał ją ks. Bp Antoni Dydycz – ordynariusz diecezji Drohiczyńskiej z okazji 125-lecia założenia i działalności obecnych na Mszy św. sióstr z zakonu Honoratek.

6 października 2013 – wizyta ks. Roberta Sawy

O godz. 13 Mszy św. przewodniczył ks. Robert Sawa, były nasz długoletni prezbiter (2000-2007), który od 2007 r. jest proboszczem we Francji, początkowo w Parafii Notre Dame de la Paix w Avignon, a od 2010 r. w górzystej Parafii du Pays de Sault.

6 października 2013 – koncerty scholi

W niedzielę, po Mszach św., o godz. 14 i 21 odbyły się dwa powtórzone koncerty „Droga – trzecie przyjście Pana” w wykonaniu scholi parafialnej „Szekina”. Koncerty oparte były na rozważaniach patrona naszego kościoła – św. Augustyna. Wzięli w nich udział także młodzi muzycy grający na pianoli, skrzypcach, wiolonczeli, gitarach, trąbce i bębnie. Dyrygował Tadeusz Tarań, a scholę przedstawił ks. Carlos Damaglio, jej opiekun. Gościem na koncercie wieczornym był ks. Robert Sawa, prezbiter w latach 2000-2007, który od 2007 r. jest proboszczem w parafiach okręgu Avignon we Francji.

13 października 2013 – XIII Dzień Papieski

W 35-tą rocznicę wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodziliśmy XIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprosiła wszystkich do wspólnej modlitwy w łączności z błogosławionym Janem Pawłem II i Papieżem Franciszkiem, a także do udziału w galowym koncercie i modlitewnym Apelu Miasta Warszawy, które odbył się o godzinie 15 przed kościołem św. Anny. Przed naszym kościołem odbywała się kwesta na wsparcie kształcenia dzieci i młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

21 października 2013 – rozpoczęcie katechez

Rozpoczęły się w naszym kościele katechezy, które prowadzą katechiści z III Wspólnoty Neokatechumenalnej wraz z opiekunem duchowym ks. Moisesem Marinem Perez. Kolejne katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30. Katechezy są dla wszystkich, którzy pragną usłyszeć Dobrą Nowinę, jaką Bóg dał każdemu z nas… Bóg Cię Kocha. Katechezy otwierają drogę dla kolejnej wspólnoty neokatechumenalnej. Wspólnoty neokatechumenalne stwarzają możliwość pogłębiania wiary, poznawania Pisma Świętego, głębszego przeżywania tajemnic zbawienia dokonujących się w celebracjach Kościoła.