kwiecień 2011 – kronika parafialna

Kwiecień 2011

1 kwietnia – Droga Krzyżowa

Drogę Krzyżową dla młodzieży o godz. 19.30 poprowadził diakon Moisés Marin Perez wraz z młodzieżą ze Wspólnot Neokatechumenalnych. W ciemności kościoła stał oświetlony reflektorem krzyż. Młodzi prowadzili 14 Stacji Drogi Krzyżowej w oparciu o rozważania Tomasza a`Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Mówili też o swoich problemach, o swoim Krzyżu, który niosą ze sobą.

2 kwietnia – VI rocznicę śmierci Jana Pawła II

W sobotę, po wieczornej mszy św. odbył się spektakl muzyczny „Multimedialny Tryptyk Rzymski” – poemat Jana Pawła II w interpretacji młodych ludzi ze Wspólnot Neokatechumenalnych, a o godz. 21 odprawiona została przez ks. Proboszcza Walentego Królaka Msza św. dziękczynna za beatyfikację Papieża Polaka.

8 kwietnia – Droga Krzyżowa

Drogę Krzyżową dla młodzieży o godz. 19.30 poprowadził ks. Carlos Damaglio wraz z młodzieżą śpiewającą w chórze parafialnym „De profundis” (Z głębokości). Młodzi ludzie przeplatali słowo pięknym śpiewem. Bardzo wymowna była pieśń i jej słowa:

„Jestem kochany z moim grzechem,
jestem kochany z mą słabością.
Za darmo kocha mnie Pan.
Umarł za mnie i zmartwychwstał abym żył”

Drogę Krzyżową zakończyła pieśń:

„Jezu jestem tu…
Mam tylko Ciebie, moje życie to Bóg.
Chwała, chwała, Jezu wielbię Cię.”

Panie, daj nam zrozumieć, że na drodze Twojej miłości zawsze się wygrywa, nawet wówczas, gdy z powodu przynależności do Ciebie trzeba ponieść śmierć. Daj, Panie, byśmy się nie przestraszyli trudów tej drogi.

10 kwietnia

Dziś po mszach św. o godz. 10 i 13 swoje wiersze recytował Krzysztof Cezary Buszman. Wiersze jego w prosty sposób, bez uciekania się do wyszukanych metafor, przekazują ludzkie dylematy osadzone pomiędzy sacrum a profanum. Mówią także o wydarzeniach ważnych dla nas Polaków, takich jak pontyfikat Papieża Jana Pawła II czy tragedia Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Po koncercie poezji można było kupić tomiki wierszy oraz wiersze nagrane na płytę cd, w interpretacji aktora Krzysztofa Kolbergera, a także dostać autograf tego młodego poety.

11 kwietnia

O godz. 18.30 odbyła się Liturgia Sakramentu Bierzmowania, której przewodniczył ks. biskup Tadeusz Pikus. Biskup udzielił dorosłym z całej diecezji Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 180 osób.

15 kwietnia

Ostatnia Droga Krzyżowa dla młodzieży o 19.30 była inscenizacją Męki Pańskiej przedstawioną przez scholę z naszej Parafii. Po niej mogliśmy w ciszy adorować Krzyż i Najświętszy Sakrament.

17 kwietnia – Niedziela Palmowa

Główna Msza św. z udziałem wszystkich Wspólnot Neokatechumenalnych odbyła się o godz. 13.00. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Carlosem Damaglio i diakonem Moisésem Marinem Perez. Uroczystość rozpoczęła się procesją ze śpiewem i palmami wokół kościoła. Podczas Eucharystii I Wspólnota Neokatechumenalna wyznała śpiewem Wyznanie Wiary.

Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna się ono od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z liturgii – Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy II Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

21 kwietnia – Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne jest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

Wieczorem, o godz. 18.30 ks. proboszcz Walenty Królak odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stanęli wszyscy księża pracujący w naszej parafii: Walenty Królak, Carlos Damaglio, Pedro Guzmán, Jan Lorenz, Artur Awdaljan, gościnnie ks. Genadij Kozlow i diakon Moisés Marin Perez. Po homilii odbył się obrzęd umywania nóg. Kapłan po zdjęciu ornatu obmył stopy 12 wybranych mężczyznom. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni mogli czuwać wraz z Jezusem. Wieczór wielkoczwartkowy nie jest świętem tylko księży, lecz świętem całego ludu kapłańskiego, któremu księża (biskupi i prezbiterzy) posługują.

22 kwietnia – Wielki Piątek

Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża.

Wieczorem godz. 18.30 ks. proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Pedro Guzmánem, Janem Lorenzem, Arturem Awdaljan i diakonem Moisésem Marinem Perez odprawił Liturgię Męki Pańskiej. Rozpoczęła się milczeniem całego kościoła. Prezbiterzy upadli na twarz, a ludzie klęcząc milczeli. Jest to upokorzenie się człowieka wobec Boga, a także wyrażenie smutku i bólu całego Kościoła. Następnie czytano opis proroctwa Izajasza o mękach i cierpieniu Mesjasza oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana. Odsłonięto i wniesiono Krzyż i księża wraz z wiernymi oddali cześć krzyżowi poprzez pocałunek. W tym czasie schola parafialna i bracia ze Wspólnot Neokatechumenalnych śpiewali pieśni pasyjne. Po Komunii Świętej, na koniec Liturgii, Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy, zwanej Bożym Grobem i wystawiono go w monstrancji nakrytej przezroczystym białym welonem. Zaczęła się żałobna adoracja trwająca aż do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

23 kwietnia – Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

Przez cały dzień księża święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Można było nabyć też buteleczki z wodą święconą, którą w czasie kolędy, kapłani poświęcają nasze mieszkania.

O godz. 19 odbyła się najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym – Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwy¬ch-wstania. Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii SłowaLiturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii ŚwiatłaLiturgii Chrzcielnej. Uroczystej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Pedro Guzmánem, Janem Lorenzem, Arturem Awdaljan i diakonem Moisésem Marinem Perez. Ponieważ było jasno na dworze Liturgię rozpoczęliśmy od czytań Ewangelii Starego Testamentu. Po ściemnieniu, przed kościołem ks. proboszcz poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan skreślił krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. Na paschale kapłan zapisał bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbił w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Z zapalonym paschałem i śpiewem Światło Chrystusa procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. Wszyscy zapalili od paschału świece. Po modlitwie, zapaliły się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. Dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po poświeceniu od paschału wody chrzcielnej nastąpił obrzęd chrztu małego dziecka – Roberta Emanuela. My wszyscy wierni przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu św. Jako święci i umiłowani przez Boga przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi nas swoim Ciałem i Krwią, które są pokarmem na życie wieczne.

24 kwietnia – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela rozpoczynała się o godz. 6 poranną mszą, Rezurekcją, którą zapowiadało uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Uczyniliśmy to w triumfalnym pochodzie z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła – w procesji rezurekcyjnej. Po niej odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem pracujących w parafii księży, a celebrowana przez ks. proboszcza Walentego Królaka.

Chrześcijanie, ciesząc się świętem życia „odkupionego” i świętem zwycięstwa dobra, wychodzą ze świątyń, aby tę radość ogłosić całemu światu.