Służba Liturgiczna

Lektorzy

Lektor wykonuje lekcje, czyli czytania podczas mszy świętej, za wyjątkiem Ewangelii (od IV w.). Może także w procesji nieść lekcjonarz i ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych.

Lektor posiada swoją własną funkcję liturgiczną i wykonuje ją, chociażby obecni byli duchowni wyższych stopni. Może on podawać także intencje modlitwy powszechnej. Gdy nie ma psalmisty, wówczas lektor może wykonać śpiew między czytaniami.

Na urząd lektora powoływane są osoby posiadające dobrą wymowę. Lektor ma kochać Pismo św., poznawać je i chętnie czytać. Strojem lektora jest alba przepasana cingulum.

Opiekun: ks. Jan Chaciński