Kwiecień 2012 – kronika parafialna

1 kwietnia 2012 – Niedziela Palmowa

Główna Msza św. z udziałem wszystkich Wspólnot Neokatechumenalnych odbyła się o godz. 13:00. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Carlosem Damaglio, ks. Janem Lorenzem, ks. Moisésem Marinem Perez, ks. Genadijem Kozlowem i diakonem Sebastianem Wawrzyńskim. Uroczystość rozpoczęła się procesją ze śpiewem i palmami wokół kościoła. Podczas Eucharystii I Wspólnota Neokatechumenalna wyznała śpiewem Wyznanie Wiary.

Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.

2 kwietnia 2012

Dziś o godz. 21 ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Carlosem Damaglio i diakonem Sebastianem Wawrzyńskim odprawił Mszę św. w VII rocznicę śmierci Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. W swoich modlitwach dziękowaliśmy za Jego pontyfikat oraz prosiliśmy aby czuwał nad naszymi rodzinami i nad naszą ojczyzną.

 

 

 

 

 

3 kwietnia 2012 – koncert

W wielki wtorek w naszej świątyni odbył się o godz. 19:15 koncert – „Stabat Mater“ G.B. Pergolesi w wykonaniu: Joanny Słowikowskiej – sopran, Eweliny Sielskiej-Badurek – mezzosopran, Emilii Sitarz – akomapaniament.

5 kwietnia 2012 – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek biskupi i królowie polscy obmywali nogi dwunastu biedakom na znak pokory i równości wobec Boga. Obrzęd ten – odprawiany na pamiątkę obmycia nóg apostołom przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy – znany jest do dziś.

Wieczorem, o godz. 18:30 ksiądz proboszcz Walenty Królak odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stanęli wszyscy księża pracujący w naszej parafii: Walenty Królak, Carlos Damaglio, Jan Lorenz, Moisés Marin Perez, diakon Sebastian Wawrzyński oraz gościnnie ks. Genadij Kozlow. Po homilii odbył się obrzęd umywania nóg. Ks. proboszcz po zdjęciu ornatu obmył stopy 12 wybranych mężczyznom. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni mogli czuwać wraz z Jezusem.

6 kwietnia 2012 – Wielki Piątek

Dniem największej żałoby jest Wielki Piątek. Z ołtarzy znikają wtedy kwiaty i świece, puste są tabernakula, a obrazy z wizerunkiem Chrystusa – zasłonięte. Zachowała się wielowiekowa tradycja odsłaniania w Wielki Piątek w kościelnych nawach Grobów Chrystusa, odwiedzanych tłumnie przez wiernych.

O godz. 18:30 ksiądz proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Janem Lorenzem, Moisésem Marin Perez, diakonem Sebastianem Wawrzyńskim oraz gościnnie ks. Genadijem Kozlowem odprawił Liturgię Męki Pańskiej. Rozpoczęła się milczeniem całego kościoła. Prezbiterzy upadli na twarz, a ludzie klęcząc milczeli. Jest to upokorzenie się człowieka wobec Boga, a także wyrażenie smutku i bólu całego Kościoła. Następnie czytano opis proroctwa Izajasza o mękach i cierpieniu Mesjasza oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana. Odsłonięto i wniesiono Krzyż i księża wraz z wiernymi oddali cześć krzyżowi poprzez pocałunek. W tym czasie schola parafialna śpiewała pieśni pasyjne. Po Komunii Świętej, na koniec Liturgii, Najświętszy Sakrament przeniesiono do Bożego Grobu i wystawiono go w monstrancji nakrytej przezroczystym białym welonem. Żałobna adoracja trwała do późnych godzin nocnych i przez cały następny dzień do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.