Kwiecień 2012 – kronika parafialna

7 kwietnia 2012 – Wielka Sobota

Przez cały dzień (od 7:30 do 17:30) księża święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Można było nabyć też buteleczki z wodą święconą, którą w czasie kolędy, kapłani poświęcają nasze mieszkania.

O godz. 19 odbyła się najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym – Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście (pascha) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Uobecniają nam ją przede wszystkim dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części liturgii Wigilii Paschalnej: liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna, liturgia eucharystyczna – uczta paschalna. Uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ksiądz proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Janem Lorenzem, Moisésem Marin Perez, gościnnie Genadijem Kozlowem oraz diakonem Sebastianem Wawrzyńskim. Ponieważ było jasno na dworze Liturgię rozpoczęliśmy od czytań Ewangelii Starego Testamentu. Po ściemnieniu, przed kościołem ks. proboszcz poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan skreślił krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. Na paschale kapłan zapisał datę 2012, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbił w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Z zapalonym paschałem i śpiewem Światło Chrystusa procesja weszła do przyciemnionego kościoła. Wszyscy zapalili od paschału świece. Po wyśpiewanej przez ks. Moisesa modlitwie, zapaliły się w kościele światła. Dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Następnie ks. proboszcz poświęcił od paschału wodę chrzcielną. My wszyscy wierni przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu świętego , a następnie przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Jezus, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi nas swoim Ciałem i Krwią, które są pokarmem na życie wieczne.

8 kwietnia 2012 – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

O godz. 6 podczas porannej mszy świętej zwanej Rezurekcją, Najświętszy Sakrament został wyniesiony z Grobu Pańskiego i w uroczystej procesji – pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych obniesiony wokół naszego kościoła. Procesja rezurekcyjna jest wyrazem naszej radości i obwieszczenie Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

22 kwietnia 2012 – Ewangelizacyjny Marsz Gwiaździsty

O godz. 16 po nieszporach z naszego kościoła św. Augustyna wyruszył Ewangelizacyjny Marsz Gwiaździsty. Wzięły w nim udział Wspólnoty Neokatechumenalne działające przy parafiach w Warszawie i jej okolicach. Uczestnicy Marszu Gwiaździstego spotkali się na placu przed kościołem akademickim św. Anny, aby wspólnie świętować i dzielić się z innymi radością ze spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym. O godz. 17 rozpoczął się WIECZÓR Z JEZUSEM – spotkanie ewangelizacyjne, na którym młodzi ludzie mówili świadectwa ze spotkania Jezusa w swoim życiu. Na zakończenie wysłuchaliśmy orędzia Kard. Kazimierza Nycza i zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Był to radosny czas wielbienia Boga śpiewem i tańcem, słuchania świadectw o spotkaniu z Bogiem żywym i działającym w naszej codzienności, a także okazja do wspólnej modlitwy i refleksji osobistej oraz rozmów indywidualnych czy sakramentu spowiedzi. W spotkaniu oprócz Wspólnot Neokatechumenalnych wzięły udział i przygotowały program: Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym oraz Wspólnota Emmanuel i Wspólnota Chemin Neuf.