październik 2010 – kronika parafialna

Październik 2010

3 października

Siostra Ewa Jakubiak, franciszkanka ze Zgromadzenia Sługi Jezusa obchodziła dziś o godz. 13:00, jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Siostra Ewa od wielu lat katechizuje w 4 przedszkolach naszej parafii oraz uczy w szkole podstawowej nr 234. W tej pięknej uroczystości odnowienia ślubów zakonnych uczestniczyła jej rodzina, koleżanki katechetki ze szkoły i parafianie. Po mszy św. odbyła się w Kaplicy Matki Bożej agapa.

Siostrze Ewie życzymy radości z życia zakonnego i wszelkich łask od Boga.

10 października – X Dzień Papieski

Pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” obchodziliśmy w niedzielę X Dzień Papieski, który był okazją do pogłębionej refleksji nad nauczaniem i dorobkiem życia Papieża. Także w naszej parafii odbyły się uroczyste liturgie w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego oraz zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin.

12 października – święto Matki Bożej z Aparecida

Podczas Mszy św. o godz. 18:30 modliliśmy się wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem i ks. Carlosem Damaglio do Matki Bożej z Aparecida, Patronki Brazylii, której dzisiaj przypada święto ku Jej czci. Gośćmi na tej uroczystej Mszy Świętej byli przedstawiciele Ambasady Brazylijskiej i ich rodziny. Ksiądz Carlos opowiedział historię znalezienia figurki i jej wyświęcenia na Świętą Patronkę Brazylii, a pracownik Ambasady podziękował za uczestnictwo w dzisiejszej modlitwie w naszym kościele. Przy figurce (dokładnej kopii oryginalnej), którą przywiózł parę lat temu ks. proboszcz z tego dalekiego południowoamerykańskiego kraju, razem z ks. proboszczem Walerym i ks. Carlosem odmówiliśmy Akt Oddania się Matce Bożej z Aparecida.

Dziękujemy Matce Bożej z Aparecida za powrót do zdrowia księdza Carlosa Damaglio i polecamy go Jej opiece na dalsze lata jego posługi Bogu i ludziom.

15 października

Na wieczornej mszy św. i po niej z koncertem pieśni religijnych wystąpił Chór „Solna” z Solna k/Sztokholmu w Szwecji. Zespół liczy 20 śpiewaków (w naszym kościele śpiewało 16 osób).W ich wykonaniu usłyszeliśmy 6 utworów m.in. Psalm 92 i Chorał.

18 października

Od poniedziałku rozpoczęły się w naszym kościele katechezy neokatechumenalne, które prowadzą katechiści z III Wspólnoty Neokatechumenalnej wraz z opiekunem duchowym ks. Janem Lorenzem.

Spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30. Katechezy skierowane są do młodzieży i dorosłych w każdym wieku, do ludzi poszukujących Boga, pragnących poznać Pismo Święte i żyć wiarą dojrzalszą oraz do szukających przebaczenia grzechów.

W poniedziałek – Święto Św. Łukasza Ewangelisty – w tym dniu o godz. 16.30 odbyły się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela święcenia diakonatu. Jednym spośród pięciu kandydatów z Seminarium Redemptoris Mater był Moisés Marin Perez, który w trakcie swojej formacji w seminarium, posługiwał w naszej parafii i jest u nas w 3 Wspólnocie Neokatechumenalnej.

Przyszłych diakonów polecamy Bogu w naszej modlitwie.

23 października

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki: „W Ojców wierze daj nam wytrwanie, Maryjo”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę w intencji rychłej Jego beatyfikacji. Na Wałach uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej poprowadzonej przez p. Wojtka, a przy pomniku Jana Pawła II odśpiewaliśmy ulubioną „Barkę” Papieża. W czasie wolnym pielgrzymi indywidualnie uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny Na obrazie MB mogliśmy podziwiać nowe korony i sukienki, które pobłogosławił w Watykanie papież Benedykt XVI w stulecie rekoronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. „Wotum wdzięczności, miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego” złożył i poświęcił prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W nowej sukience znajdują się m.in. platyna, złoto, srebro, meteoryty znalezione w różnych częściach świata oraz tysiące brylantów i innych kamieni szlachetnych, a także niewielki fragment blachy skrzydła rozbitego prezydenckiego samolotu, który przywiozła na Jasną Górę polska zakonnica. Fragment znalazł się na dole obrazu, w rozchyleniu wykonanej m.in. z koralowców szaty Jezusa. Obok znalazła się obrączka, którą – zawiniętą w chusteczkę z adresem żony – wyrzucił z pociągu Andrzej Skotarski – więzień jadący do Auschwitz. Obrączka wpisana w sukienkę ma być hołdem dla ofiar wojny.

Zdjęcie

24 października

O godz. 14 odbył się Koncert Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją i dyrygenturą Wiesława Jelenia. Chór śpiewał także podczas Mszy św. o godz.13. Po koncercie odbyła się kwesta na rzecz powodzian.