Kwiecień 2017 – kronika parafialna

Koncert Pasja wg św. Jana BWV 245 J. S. Bacha

W środę 12.04.2017 r. odbył się koncert Pasja wg św. Jana BWV 245 J. S. Bacha.Dzieło dosyć rzadko wykonywane, ale urzekające swoim pięknem. Utwór został wykonany przez Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zespół Instrumentów Dawnych Senza Battuta, solistów: Ewę Wołoszkiewicz (sopran), Natalię Skipor (alt), Rafała Grozdew (tenor, Ewangelista), Kamila Kaznowskiego (bas, Jezus), Tomasza Raff (bas, Piłat). Całością dyrygował Dominik Mielko.

 

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek 13.04.2017r. metropolita warszawski odznaczył czterech kapłanów godnością kościelną Kapelan Jego Świątobliwości. Wśród odznaczonych znalazł się również proboszcz naszej parafii ks. Walenty Królak. Pełna lista odznaczonych znajduje się na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Informacja ta została ogłoszona podczas głównej Mszy Świętej o godz. 18.30 i spotkała się ona z owacją parafian. We Mszy św., celebrowanej przez ks. Proboszcza, uczestniczyło sześciu księży posługujących obecnie lub w przeszłości w naszej Parafii.

Wielki Piątek

Ceremoniom Wielkiego Piątku przypadającego 14.04.2017 r. przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Królak. Liturgia została ubogacona odśpiewaniem Pasji wg św. Jana przez miejscowych księży wikariuszy. Po Komunii świętej do Grobu Pańskiego wyruszyła uroczysta procesja. Grób Pański został przygotowany przez ks. Sebastiana Wawrzyńskiego.

Wielka Sobota

Liturgia Paschalna w Wielką Sobotę 15.04.2017 r. rozpoczęła się o godz. 19.00. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Gienadij Kozlov. Warto dodać, że w tym czasie ks. Proboszcz uczestniczył w Liturgii Paschalnej, w Bazylice Archikatedralnej, gdzie odnawiał swoje przyrzeczenia chrzcielne przed J. E. Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem. W liturgii tej wziął udział również ks. Carlos oraz I Wspólnota Neokatechumenalną z naszej parafii, której ks. Proboszcz jest prezbiterem.

Liturgia Paschalna przeprowadzona była w sposób uroczysty, zgodnie z przepisami liturgicznymi.

Procesja rezurekcyjna rozpoczęła się punktualnie o godz. 6.00. W tym roku towarzyszyły jej wystrzały z petard, symbolizujące „ryk skał”.

Promocja nowych bielanek i ministrantów

W Niedzielę Miłosierdzia 23.04.2017 r. do Służby Liturgicznej Ołtarza przy naszej Parafii zostały promowane bielanki i ministranci. Zostali oni przyjęci podczas uroczystego obrzędu na Mszy św. o godz. 11.30. Nad przebiegiem liturgii czuwała s. Iwona Gryglik USJK i ks. Mateusz Jóźwik.

Nowe bielanki: Maria Wąsak, Patrycja Chmielewska, Olga Witkowska, Natalia Kraucka.

Nowi ministranci: Jan Konar, Franciszek Kaup, Patryk Zalewski, Wojciech Stachniak, Szymon Wojdecki, Daniel Lewandowski.