Sakramenty

Komunia święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1327)

TERMINY I SPOWIEDZI przed Komunią

Szkoła Katolicka – 9 kwietnia godz. 11:00 (sobota)
Szkoła 210 – 20 maja godz. 17:00 (piątek)
Szkoła 222 – 29 kwietnia godz. 16:00 (piątek)
Szkoła 234 – 29 kwietnia godz. 16:00 (piątek)
Szkoła 389 – 9 kwietnia godz. 11:00 (sobota)

TERMINY II SPOWIEDZI przed Komunią

Szkoła Katolicka – 13 maja godz. 16:00 (piątek)
Szkoła 210 – 10 czerwca godz. 17:30 (piątek)
Szkoła 222 – 20 maja godz. 16:00 (piątek)
Szkoła 234 – 20 maja godz. 16:00 (piątek)
Szkoła 389 – 13 maja godz. 16:00 (piątek)

TERMINY I KOMUNII ŚW. 2022

Szkoła Katolicka – 14 maja godz. 11:00 (sobota)
Szkoła 210 – 12 czerwca godz. 11:30 (niedziela)
Szkoła 222 – 22 maja godz. 11:30 (niedziela)
Szkoła 234 – 21 maja godz. 11:00 (sobota)
Szkoła 389 – 15 maja godz. 11:30 (niedziela)

TERMINY BIAŁEGO TYGODNIA

Szkoła Katolicka – 15.05 niedziela godz. 10:00, 16.05 (pon) – 19.05 (czw)  godz. 18:30
Szkoła 210 – 13.06 (pon) – 15.06 (śr)  godz. 18:30
Szkoła 222 – 23.05 (pon) – 26.05 (czw)  godz. 18:30
Szkoła 234 – 22.05 niedziela godz. 10:00, 23.05 (pon) – 26.05 (czw)  godz. 17:00
Szkoła 389 – 16.05 (pon) – 19.05 (czw)  godz. 18:30

ROCZNICE KOMUNII dzieci, które przystąpiły w 2021 roku do I Komunii

Szkoła Katolicka – 22 maja godz. 10:00 (niedziela) – SPOWIEDŹ 20 maja godz. 16:00 (piątek)
Pozostałe Szkoły – 5 czerwca godz. 11:30 (niedziela) – SPOWIEDŹ 3 czerwca godz. 16:00 (piątek)

Informacje dotyczące Pierwszej Komunii Świętej w 2022 roku: TUTAJ