Sakramenty

Komunia święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1327)
Informacja dla rodziców:
 • Przygotowanie dzieci do I komunii św. odbywa się równolegle z katechizacją szkolną.
 • Rodzice powinni dostarczyć metrykę Chrztu św. katechecie do końca listopada bądź na spotkaniu rodziców w grudniu oraz – jeśli nie należą do naszej parafii – zgodę Proboszcza parafii zamieszkania rodziców.
 • Dzieci uczestniczą na Mszy św. co niedzielę o godz. 1130 oraz na katechezie zaraz po Mszy.
 • Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa na spotkaniach przygotowujących do I Komunii we wtorki o godz. 19:15 w następujących terminach:
 • 06 października 2020r.
 • 01 grudnia 2020r. Zostaje odwołane. W razie wszelkich pytań proszę o kontakt z ks. Janem.
 • 09 lutego 2021r.
 • 02 marca 2021r.
 • 20 kwietnia 2021r.

 Terminy Komunii świętych 2021r.:

 • Szkoła Podstawowa nr 210 – 09.05.2021r. godz. 11.30;
 • Szkoła Podstawowa nr 234 i 389 – 15.05.2021r. godz. 11.00;
 • Szkoła Podstawowa nr 222 oraz inne – 16.05.2021r. godz. 11.30.
 • Szkoła Katolicka – 22.05.2021r. godz. 11.00;