Remonty

Budowa domu katechetycznego

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii św. Augustyna,
od niespełna 30 lat parafia próbuje zrealizować projekt budowy parafialnego domu katechetycznego. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że budowa wkrótce ruszy. Wszystkim tym, którzy wspierają to dzieło wielce dziękujemy.

Wszystkich, którzy chcą się włączyć w pomoc budowy domu katechetycznego, prosimy o darowizny (cegiełki) na konto:

Millennium bank
Nr konta: 63 1160 2202 0000 0002 1443 4951
IBAN: PL63 1160 2202 0000 0002 1443 4951

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Augustyna
ul. Nowolipki 18
01-109 Warszawa

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

Konserwacja stolarki okiennej

Prowadzimy drugi etap konserwacjii restauracji stolarki okiennej wewnątrz kościoła. Koszt tych prac wynosi 133.000 zł.

Otrzymaliśmy dotację z Miasta stołecznego Warszawy 70.000 zł. Wkład własny parafii wynosi 63.000zł.

Ogrodzenie kościoła i stolarka okienna

Od lipca parafia prowadzi prace konserwatorsko-restauratorskie przy ogrodzeniu Kościoła Św. Augustyna oraz konserwację i renowację stolarki okiennej. Przewidywane całkowite koszty tych remontów wynoszą łącznie 594.553 zł. Przyznane na wykonanie tych zadań dotacje z budżetu m. st. Warszawy wynoszą: 130.359 zł na okna i 273.000 zł na ogrodzenie. Udział własny parafii to 191.194 zł. Taką właśnie kwotę musimy przeznaczyć na remont, a następnie rozliczyć się z otrzymanych dotacji do 20 listopada 2018r. Prosimy o wsparcie.