Wspólnoty i grupy

Zespół Charytatywny

Powołany został do pomocy żywnościowej, finansowej i duchowej parafian. Rozprowadza on świąteczne paczki, troszczy się o rodziny wielodzietne i zbiera okazyjnie ofiary przed kościołem na wyznaczone cele dobroczynne.

W naszej parafii zespół liczy 10 osób.

Spotkania odbywają się: w pierwszą i trzecią środę w godz. 1000-1200 w dolnym kościele

Opiekun duchowy: ks. proboszcz Walenty Królak