maj 2016 – kronika parafialna

1 maja 2016 – Misje na Placach

8,15 maja 2016 – I Komunie święte

W tym roku do I Komunii świętej przystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 210 – 8 maja o godz. 11:30; ze Szkoły Podstawowej nr 222 – 15 maja o godz. 11:30; ze Szkoły Podstawowej nr 234 – 15 maja o godz. 13.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne. Po Mszy św. w kościele przed ołtarzem zrobiono każdej klasie pamiątkowe zdjęcia wraz z ks. proboszczem Walentym Królakiem, z ks. Mateuszem Jóźwikiem, katechetami i rodzicami.

W poniedziałek Białego Tygodnia dzieci przyniosły swoje świece od chrztu św. i odmówiły przyrzeczenie chrzcielne. Ks. Mateusz Jóźwik poświęcił świece.

26 maja 2016 – Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym roku, już po raz piąty, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy razem z parafią Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Uroczysta Msza św. odbyła się w naszym kościele o godz. 17. Uczestniczyli w niej księżą z obu parafii wraz z proboszczami: ks. prałatem Walentym Królakiem i ks. kanonikiem Krzysztofem Stosurem. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii św. Augustyna ks. Walenty Królak. Podczas Mszy św. śpiewała schola młodzieżowa z naszej parafii. Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Poszliśmy ulicami: Nowolipki, Smoczą, Nowolipie i Żytnią. Przez całą drogę towarzyszyła nam orkiestra instrumentów dętych. Do pierwszego ołtarza ustawionego na ulicy Smoczej przy Nowolipkach, Najświętszy Sakrament niósł ks. Moisés Marin Perez, rezydent w naszej parafii. Hasło tego ołtarza to słowa: „W miłości nie ma lęku”. Następnie w procesji ulicą Smoczą, do drugiego ołtarza umieszczonego przy ulicy Nowolipie, Najświętszy Sakrament niósł ks. Sebastian Wawrzyński, prezbiter z parafii św. Augustyna. Przy trzecim ołtarzu ustawionym pomiędzy ul. Żytnią i Wolność, gdzie były umieszczone słowa św. Sz. Felińskiego: „W miłosierdziu i łaskawości Pańskiej nasza nadzieja”, modlił się ks. Łukasz Urbanek, wikariusz z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Następnie dotarliśmy w procesji do budynku Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11, gdzie znajdował się czwarty ołtarz. Tu ks. kanonik Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny, po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił krótką homilię, a następnie podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec odśpiewano TE DEUM i ks. kanonik udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu uroczystości jak co roku, dzieci dostały od ks. proboszcza Walentego Królaka lody śmietankowe.