Kwiecień 2015 – kronika parafialna

2 kwietnia 2015 – Wielki Czwartek

Wieczorem, o godz. 18:30 ksiądz proboszcz Walenty Królak odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stanęli wszyscy księża pracujący w naszej parafii: proboszcz ks. Walenty Królak, prezbiterzy: ks. Sebastian Wawrzyński, ks. Genadij Kozlow, ks. Adam Gorlewski, ks. Mateusz Jóźwik, ks. Moisés Marín Pérez oraz diakon Matteo Barausse. W trakcie Mszy św. podczas śpiewu Chwała na wysokości biły dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy zamilkły. Po homilii ks. proboszcza odbył się obrzęd umywania nóg. Ks. proboszcz po zdjęciu ornatu obmył stopy 12 wybranych mężczyznom na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie do godz. 23 wierni mogli przy Nim czuwać.

3 kwietnia 2015 – Wielki Piątek

O godz. 18:30 ksiądz proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: ks. Sebastianem Wawrzyńskim, ks. Genadijem Kozlowem, ks. Adamem Gorlewskim, ks. Mateuszem Jóźwikiem, ks. Moisésem Marín Pérez, diakonem Matteo Barausse oraz gościnnie z ks. Pedro Guzmanem odprawił Liturgię Męki Pańskiej. Kapłani prowadzący nabożeństwo położyli się krzyżem przed ołtarzem, a ich modlitwa przebiegła w całkowitym milczeniu. Kolejnym etapem była Liturgia Słowa, a następnie do wiernych słowa skierował ks. proboszcz. Najważniejszą częścią nabożeństwa była Adoracja Świętego Krzyża. Schola młodzieżowa śpiewała pieśni pasyjne. Na koniec Liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiono z kaplicy przechowania do Grobu Bożego i wystawiono Go w monstrancji przykrytej białym welonem na wzór całunu. Od tego momentu odbywała się uroczysta adoracja Chrystusa w grobie do godz. 23.

4 kwietnia 2015 – Wielka Sobota

W Wielką Sobotę od rana księża święcili przed kościołem pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Można było nabyć też buteleczki z wodą święconą, którą w czasie kolędy kapłani poświęcają nasze mieszkania. W kościele wierni adorowali Chrystusa w Bożym Grobie.

Wieczorem, o godz. 19 odbyła się Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania. Uroczystej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z nim we Mszy Świętej uczestniczyli wikariusze parafii: ks. Sebastian Wawrzyński, ks. Genadij Kozlow, ks. Adam Gorlewski, ks. Mateusz Jóźwik, diakon Matteo Barausse oraz ks. Moisés Marín Pérez. Przed kościołem ks. proboszcz poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan skreślił krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Na paschale kapłan zapisał datę 2015, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbił w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Z zapalonym paschałem i śpiewem Światło Chrystusa procesja weszła do przyciemnionego kościoła. Wszyscy zapalili od paschału świece. Po wyśpiewanej przez diakona Matteo modlitwie i czytaniach Ewangelii Starego Testamentu dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Następnie ks. proboszcz poświęcił od paschału wodę chrzcielną. Przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu świętego, a po nim nastąpiła Liturgia Eucharystyczna. Tajemnica Zmartwychwstania Jezusa napełniła nas nadzieją życia wiecznego.

16 kwietnia 2015 – wieczór uwielbienia

O godz. 20 wierni uczestniczyli w wieczorze uwielbienia. Modlitwie towarzyszył zespół muzyczny, który w obecności wystawionego na Ołtarzu Najświętszego Sakramentu, swoim śpiewem i słowami uwielbiał Pana.

 

 

 

 

 

28-29 kwietnia 2015 – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

To druga peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w Archidiecezji Warszawskiej, trzecia w samej Warszawie. Sama idea sporządzenia kopii Ikony Jasnogórskiej i jej pielgrzymowania po polskich parafiach powstała w czasie uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego. W roku 1957 nowo powstała Ikona Nawiedzenia została pobłogosławiona przez papieża Piusa XII, po czym nawiedziła Archikatedrę Warszawską. To tu rozpoczęła się ta pierwsza, historyczna peregrynacja.

Ostatni raz kopia Ikony Jasnogórskiej nawiedziła kościół św. Augustyna w dniach 8–10 stycznia 1982 roku. W nabożeństwie przebłagania Obrazu Matki Bożej uczestniczył J.E. ks. Prymas Polski Józef Glemp.

Przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przez 3 dni odbywały się rano i wieczorem msze św. z nauką rekolekcyjną, które prowadził Paulin o.Krzysztof Kowalski OSPPE, a o godz. 21 dzień kończył się Apelem Jasnogórskim. We wtorek 28 kwietnia po nabożeństwie oczekiwania, o godz. 19 proboszcz parafii św. Augustyna ks. Walenty Królak wraz z Ks. Biskupem Piotrem Jareckim powitał Obraz MB Jasnogórskiej na placu przed kościołem. Po Mszy św. celebrowanej przez Ks. Biskupa Piotra Jareckiego, o godz. 21 odbył się Apel Jasnogórski, a następnie o godz. 22 Msza św. z udziałem wszystkich wspólnot zespołów parafialnych, po której młodzi czuwali modlitewnie przy Obrazie. Parafianie czuwali modlitewnie przy Obrazie całą noc. O godz. 6:30 odmówiono Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Msze św. przy Obrazie Matki Bożej odbyły się o godz. 7, 8 i 9. Na ostatniej udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych. O godz. 12 odprawiono Nabożeństwo Odnowienia Ślubów Jasnogórskich, o godz. 15 Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwo wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary. Uroczysta Msza św. kończąca Peregrynację rozpoczęła się o godz. 17. Przewodniczył jej ks. proboszcz Walenty Królak. O godz. 18:30 parafia św. Augustyna pożegnała Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.