październik 2013 – kronika parafialna

13 października 2013 – XIII Dzień Papieski

W 35-tą rocznicę wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodziliśmy XIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprosiła wszystkich do wspólnej modlitwy w łączności z błogosławionym Janem Pawłem II i Papieżem Franciszkiem, a także do udziału w galowym koncercie i modlitewnym Apelu Miasta Warszawy, które odbył się o godzinie 15 przed kościołem św. Anny. Przed naszym kościołem odbywała się kwesta na wsparcie kształcenia dzieci i młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

21 października 2013 – rozpoczęcie katechez

Rozpoczęły się w naszym kościele katechezy, które prowadzą katechiści z III Wspólnoty Neokatechumenalnej wraz z opiekunem duchowym ks. Moisesem Marinem Perez. Kolejne katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30. Katechezy są dla wszystkich, którzy pragną usłyszeć Dobrą Nowinę, jaką Bóg dał każdemu z nas… Bóg Cię Kocha. Katechezy otwierają drogę dla kolejnej wspólnoty neokatechumenalnej. Wspólnoty neokatechumenalne stwarzają możliwość pogłębiania wiary, poznawania Pisma Świętego, głębszego przeżywania tajemnic zbawienia dokonujących się w celebracjach Kościoła.

26 października 2013 – koncert kwartetu wokalnego „Tempus”

W sobotę, 26 października o godz. 17 odbył się koncert kwartetu wokalnego „Tempus”. Kwartet Wokalny Tempus powstał w 2009 r. W skład Zespołu wchodzą: Dagmara Barna – sopran, Agnieszka Symela – alt, Andrzej Borzym jr – tenor, kierownik artystyczny Leszek Kubiak – baryton. Repertuar stanowią głównie utwory polskiego renesansu, ale artyści wykonują także utwory i zamknięte cykle zagranicznych kompozytorów przewidziane na konkretny okres liturgiczny (Tenebre Responories Tomása Luisa de Victoria). Wzbogacając repertuar o utwory świeckie oraz rozbudowując do kilkuset pozycji blok sakralny Zespół sięga do utworów z epok sąsiadujących z renesansem. Obecnie w repertuarze Zespołu znajdują się utwory takich kompozytorów jak: Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Bartłomiej Pękiel, Mikołaj Zieleński, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Tomás Luis de Victoria, Christobal Morales, Francisco Guerrero, Clement Janequin, John Dowland.