czerwiec 2012 – kronika parafialna

14 czerwca 2012 – Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzisiaj po sześciomiesięcznej konserwacji w Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa został ukończony remont ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, który znajduje się w nawie zachodniej kościoła. Prace konserwatorskie, które prowadziła firma Trzy Wymiary Konserwacji Zabytków Marcin Witkowski polegały na wzmocnieniu, podklejeniu oraz uzupełnieniu oryginalnych warstw malowidła, celem przywrócenia Kaplicy kolorytu i blasku.

17 czerwca 2012 – promocje

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował jedną bielankę i czterech ministrantów oraz awansował ministrantów na wyższe stopnie posługi przy ołtarzu. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła schola dziecięca, która śpiewała pieśni przy akompaniamencie gitary. Po mszy św. wszyscy ministranci, bielanki wraz z księżmi, s. Iwoną oraz z rodzicami uczestniczyli w agapie.

17 czerwca 2012

Na zakończenie Mszy św. o godz. 11:30 zaproszono parafian na godz. 17 do Kaplicy Matki Bożej na spotkanie z Rycerzami Kolumba. Jest to największy Zakon Świeckich działający w kościele. Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.