Czerwiec 2012 – kronika parafialna

17 czerwca 2012

Na zakończenie Mszy św. o godz. 11:30 zaproszono parafian na godz. 17 do Kaplicy Matki Bożej na spotkanie z Rycerzami Kolumba. Jest to największy Zakon Świeckich działający w kościele. Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.

18 czerwca 2012

W poniedziałek 18 czerwca, do Sakramentu Bierzmowania przystąpili gimnazjaliści z naszej parafii oraz dorośli z całej diecezji warszawskiej. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Moisés Marin Perez i ks. Jan Lorenz. Z dorosłymi katechezy przez 2 miesiące prowadził ks. Carlos Damaglio. O godz. 18:30 biskup Piotr Jacecki wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem i ks. Moisésem Marin Perez rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży i dorosłym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

24 czerwca 2012 – zmiany personalne w parafii

Ks. Jan Lorenz kończy pracę w naszej parafii. Został skierowany do posługi misyjnej jako kapłan „Fidei donum” do parafii w Trieście we Włoszech. Księdzu Janowi dziękujemy za 3-letnią pracę duszpasterską w naszej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej kapłańskiej posłudze. Natomiast posługę w naszej parafii podejmie neoprezbiter ks. Sebastian Wawrzyński, a dotychczasowy rezydent ks. Genadij Kozlow zostaje wikariuszem. Zmiany personalne księży dokonają się pod koniec sierpnia.

 

 

 

 

 

30 czerwca 2012 – pielgrzymka do Sanktuarium Eucharystycznego w Sokółce i do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktuarium Eucharystycznego w Sokółce i do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium Eucharystycznego w Sokółce. O godz. 11 pielgrzymi uczestniczyli w Uroczystej Mszy św. w świątyni p.w. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Grodzieńskiej 7, nad której głównym wejściem znajduje się piękny wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. W bocznej kaplicy umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem, zaś pod nią jest druga monstrancja w której na umieszczonym wewnątrz płótnie zwanym korporałem utrwalona została pozostałość opłatka komunijnego wraz ze śladami krwi. Za zgodą Biskupa Białostockiego i po przeprowadzonych badaniach patomorfologicznych zjawisko to uznane zostało oficjalnie za kolejny na świecie zaistniały Cud Eucharystyczny, który zdarzył się w 2008 r.

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie pielgrzymi wysłuchali informacji o tym sanktuarium, które udzielił im miejscowy kapłan. Z cudownego źródełka pobłogosławione przez Matkę Bożą uczestnicy pielgrzymki mogli nabrać wodę. O godz. 15 wszyscy wzięli udział w modlitwie do Pana Jezusa Miłosiernego zwanej Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po Koronce z nabytymi drewnianymi krzyżami i jednym większym drewnianym krzyżem pielgrzymkowym uczestnicy udali się na wspólną Drogę Krzyżową. Odbyła się ona na tworzonej od kilku lat Górze Krzyży na wzór podobnej znajdującej się w Szawlach na Litwie. Wśród wielu krzyży był tam m.in. biały, 25 metrowy widoczny z daleka, Krzyż Milenijny. Na koniec Drogi Krzyżowej w pobliżu Krzyża Milenijnego pielgrzymi umieścili w ziemi swoje pielgrzymkowe krzyże i ten wspólny od trzech parafii.

W autokarze pielgrzymi mogli obejrzeć film „Ja Jestem”, który jest świadectwem różnych osób doświadczających autentycznej w swoim życiu obecności i konkretnej otrzymywanej dla siebie i innych osób pomocy Pana Boga. Jeden z epizodów tego filmu mówił o Cudzie Eucharystycznym z Sokółki.