Kronika parafialna

Promocja ministrantów

Dnia 02.06.2019 r. w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 w obecności ks. proboszcza Walentego Królaka, ks. Michał Sieradzan przyjął do grona ministrantów czterech chłopców. Przez miniony rok przygotowali się oni do posługii ministranta jako kandydaci.

Nowymi ministrantami zostali: Szymon Tajanowicz, Krzysztof Tajanowicz, Mikołaj Wilewski oraz Michał Grzegorzyca.

Ks. Michał udzielił również promocji na wyższe stopnie ministranckie. Na stopień ministranta księgi zostali promowani: Szymon Wojdecki, Patryk Zalewski, Franciszek Kaup. Na stopień ministranta ołtarza zostali promowani: Mikołaj Wawrzyk, Mikołaj Jaruga, Albert Wielgos, Emil Grudziądz.

Po Mszy świętej zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie służby liturgicznej z ks. Proboszczem i ks. Michałem.

Prymicja księży z Seminarium Diecezjalnego

W poniedziałek 27.05.2019 r. o godzinie 18.30 dziesięciu neoprezbiterów odprawiło w naszej parafii Mszę św prymicyjną, po której udzielili błogosławieństwa prymicyjnego. Wraz z neoprezbiterami Mszę św. odprawiał ks. proboszcz Walenty Królak, który na zakończenie złożył serdeczne życzenia nowo wyświęconym kapłanom.

Mszy św przewodniczył ks. Radosław Wołkowycki, homilię wygłosił ks. Tomasz Barański. Obydwaj księża odbywali w naszej parafii praktykę jako akolici przed święceniami na diakonów.

Neoprezbiterzy przyjęli święcenia kapłańskie w sobotę 25.05.2019 r. w Archikatedrze Warszawskiej z rąk JE ks. Kazimierza Kardynała Nycza, który skierował nowo wyświęconych kapłanów do pracy w parafiach na terenie naszej Archidiecezji:

Ks. Tomasz Barański – Parafia św. Wojciecha w Warszawie
Ks. Wojciech Burzyński – Parafia św. Tomasza Ap. w Warszawie
Ks. Cezary Graczyk – Parafia MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie
Ks. Artur Kaczyński – Parafia Narodzenia NMP w Komorowie
Ks. Michał Kisiel – Parafia św. Jana Kantego w Warszawie
Ks. Maciej Kulesza – Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
Ks. Andrzej Kunicki – Parafia MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie
Ks. Grzegorz Pakowski – Parafia św. Szczepana w Raszynie
Ks. Markos Płoński – Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Ks. Łukasz Ręczek – Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie
Ks. Luca Rossi – Parafia NMP Matki Kościoła w Warszawie
Ks. Tomasz Różacki – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie
Ks. Marek Ruciński – Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie
Ks. Augustyn Sękowski – Parafia św. Małgorzaty DM w Łomiankach
Ks. Łukasz Starczewski – Parafia św. Wojciecha w Warszawie
Ks. Krzysztof Ważyński – Parafia św. Anny w Piasecznie
Ks. Marcin Wiśniewski – Parafia bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie
Ks. Radosław Wołkowycki – Parafia św. Anny w Grodzisku Mazowieckim
Ks. Michała Wszeborowski – Parafia św. Marii Magdaleny w Magdalence

Msza Św. prymicyjna ks. Luca Rossi

W niedzielę 26.05.2019 r. o godzinie 13.00 ks. Luca Rossi, który odbywał w naszej parafii praktykę jako diakon, odprawił Mszę Św. prymicyjną, na zakończenie której udzielił błogosławieństwa prymicyjnego. Wraz z ks. Lucą Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz, który wygłosił homilię oraz ks. Moises.

Ks. Luca Rossi przyjął święcenie kapłańskie w sobotę 25.05.2019 r. z rąk Jego Eminencji ks. Kazimierza Kardynała Nycza i został posłany do pracy jako wikariusz do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.Wraz z ks. Lucą święcenia przyjęło 19 diakonów: 15 z Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz 4 z Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater.

Misja na placach

Od II Niedzieli Wielkanocnej 28.04.2019 r. aż do 26.05.2019 r. nasza parafia bierze udział w ewangelizacji na placach miast.

Bracia ze wspólnot neokatechumenalnych w 5 niedziel okresu wielkanocnego będą gromadzić się w Parku Saskim, aby tam modlić się nieszporami, śpiewać pieśni oraz dawać publiczne świadectwo wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Odczytywany jest również fragment ewangelii, po którym kapłan mówi krótki komentarz.

Wielka Sobota

Dnia 20.04.2019 r. obchodziliśmy Wielką Sobotę, czas zadumy w Kościele, podczas którego mogliśmy adorować Jezusa w grobie. O godzinie 8:00 uczestniczyliśmy w Liturgii Godzin, a także o tej godzinie rozpoczęło się święcenie pokarmów, które trwało do godziny 17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 19.30 od poświęcenia ognia przed kościołem. Następnie do ciemnej świątyni został wniesiony Paschał symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Diakon trzy razy śpiewał wezwanie „Światło Chrystusa”, na które odpowiadaliśmy „Bogu Niech Będą Dzięki”. Wysłuchaliśmy Orędzia Paschalnego, które zaśpiewał z ambony ks. Moises. Następnie uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa, która składała się z 9 czytań. Po homilii, którą wygłosił ks. proboszcz rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, na początku, której modliliśmy się litanią do wszystkich świętych, w ten sposób przywołując ich orędownictwa. Została poświęcona woda, którą zostaliśmy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Wcześniej odnawiając przyrzeczenia chrzcielne wyznaliśmy wiarę w Pana Boga i wyrzekliśmy się szatana. Na zakończenie Mszy świętej, ks. proboszcz, który przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej udzielił uroczystego Wielkanocnego Błogosławieństwa. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 odbyła się rezurekcja.