Wspólnoty i grupy

Rycerze Kolumba

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary…

Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.

Jedną z ich pierwszych inicjatyw była skuteczna obrona wdowy przed odebraniem jej dzieci przez ówczesny sąd.

Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.

Kamieniem węgielnym działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest jego wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. Zakon przekazuje miliony dolarów dla działalności Kościoła na wszystkich szczeblach, a członkowie przepracowują społecznie miliony godzin w służbie Kościoła.

 • Ochrona ludzkiego życia
  Jako Rycerze Kolumba jesteśmy powołani do obrony godności każdej istoty ludzkiej w każdym stadium rozwoju i do wspólnego budowania kultury życia i cywilizacji miłości.W toczącej się walce o prawa dla nienarodzonych dzieci i osób starszych, członkowie Rycerzy Kolumba, ich rodziny i wszyscy obrońcy życia dążąc do zmiany prawa, muszą jednocześnie dążyć do zmiany ludzkich serc. W swojej działalności niosąc pomoc kobietom w ciąży i otaczając troską osoby niepełnosprawne i starsze, muszą jednocześnie świadczyć o niesprawiedliwości aborcji, badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, eutanazji i samobójstwa w asyście lekarza.
  Każde życie jest święte od momentu poczęcia do naturalnej śmierci!
 • Działalność charytatywna Zakonu
  Zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest wyróżniająca cechą Rycerzy Kolumba, którzy swoje talenty i czas poświęcają służbie Kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży i braciom Rycerzom.
  Sukces działalności społecznej można przypisać między innymi temu, że Najwyższa Rada nie narzuca programów . Wszystkie inicjatywy są oddolne, zaproponowane przez członków i są odpowiedzią na potrzeby lokalnej wspólnoty.
 • Poparcie dla Kościoła
  Od momentu założenia w 1882 roku, jednym z głównych zadań Rycerzy Kolumba było wspieranie Kościoła Katolickiego. Rycerze Kolumba służą Kościołowi w wieloraki sposób: od sponsorowania odnowy fasady Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, po pomoc w lokalnych parafiach.
 • Rycerze Kolumba w Polsce
  Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w Polsce w roku 2006. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba, na posiedzeniu w dniach 4-6 lutego 2011 r., podjęła decyzję, aby uczynić Polskę Radą Stanową. Pierwsza konwencja stanowa, gdzie ukonstytuowała się Rada Stanowa oraz wybrano Delegata Stanowego, odbyła się w dniach 20-22 maja 2011 roku w Częstochowie, natomiast uroczyste wprowadzenie na urząd w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w dniu 25 czerwca 2011 roku. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.rycerzekolumba.com
 • Rycerze Kolumba w naszej parafii.
  W naszej parafii przy kościele św. Augustyna Bractwo Rycerzy Kolumba spotyka się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.30 na Mszy Świętej, potem modlimy się na różańcu prosząc Pana Boga o błogosławieństwo dla tego dzieła oraz naszych inicjatyw;
   – W obliczu różnych form prześladowań wiary, w obliczu ignorowania Boga lub naśmiewania się z Niego, pozbawiania godności i czci Jego kapłanów, niszczenia naszych rodzin poprzez wprowadzanie do naszej ojczyzny rewolucji gender-owej.Rycerze Kolumba z naszej parafii serdecznie zapraszamy ojców (matki) dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej i do Sakramentu Bierzmowania na naszą Mszę Świętą w drugi piątek miesiąca o godzinie 18.30.
  Tę Mszę Świętą i różaniec jak w każdym miesiącu ofiarowujemy za Was i Wasze dzieci.
  Boże daj nam ojcom wytrwałą wierność i ufną wiarę oraz posłuszeństwo natchnieniem Ducha Świętego abyśmy nasze dzieci prowadzili do Ciebie.

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy i przyłączenia się do bractwa rycerskiego.

 • Kto może zostać Rycerzem Kolumba?
  Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.