Wspólnoty i grupy

Ministranci i bielanki

Spośród wielu grup istniejących przy naszej parafii na szczególną uwagę zasługują ministranci, ponieważ to oni stoją najbliżej ołtarza służąc samemu Bogu. Słowo „ministrant” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”(służyć). Ministrant to chłopiec, który jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Jest to trudna i odpowiedzialna służba, wymagająca nieraz wyrzeczeń, ale dająca wszystkim wiele satysfakcji. Służba ministrantów jest często doceniana przez wiernych, którzy lepiej przeżywają całą liturgię, zwłaszcza niedzielną. Znamienne są słowa papieża Jana Pawła II, jakie wypowiedział 25 kwietnia 2002 r. w Rzymie podczas spotkania z ministrantami: „Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala nam doświadczyć obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii (…). Eucharystia jest cudownym źródłem, z którego musicie wciąż czerpać odwagę i siłę, konieczną aby żyć jak prawdziwi chrześcijanie i świadczyć wszędzie o miłości Boga do całego stworzenia„.

Patronem ministrantów jest św. Stanisław Kostka.

W naszej parafii nabór do wspólnoty ministranckiej odbywa się w maju podczas „białego tygodnia” po I-szych Komuniach św. Przez trzy pierwsze miesiące chłopiec jest aspirantem, a po nich zostaje kandydatem. Dowiaduje się kim jest ministrant, zapoznaje się z zasadami ministrantów, uczy się funkcji ministranckich ale również przygląda się sobie czy jest w stanie podjąć takie obowiązki.

Oprócz posługi na mszach św. i różnych nabożeństwach ministranci przygotowują sianko na stół wigilijny, wodę święconą na Święta Wielkanocne i palemki na Niedzielę Palmową.

Poszczególne funkcje (stopnie) ministrantów:

  • Ministrant
  • Choralista
  • Ministrant Światła
  • Ministrant Ołtarza
  • Ministrant księgi

Do bielanek mogą należeć dziewczynki w wieku od 9 do 16 lat. Przyjmowane są przede wszystkim dziewczęta od klasy trzeciej. Dziewczęta przygotowują liturgię podczas Mszy św. a także innych nabożeństw. W miesiącu październiku włączają się we wspólną modlitwę różańcową. W czasie Adwentu uczestniczą w Roratach, a w Wielkim Poście biorą udział w Drodze Krzyżowej. Uczestniczą w życiu parafii także poprzez włączanie się w różne uroczystości np. procesję rezurekcyjną, Boże Ciało i Oktawę Bożego Ciała.

Promocje ministrantów i bielanek oraz awanse na wyższe stopnie odbywają się w niedzielę kwietnia lub maja na mszy św. dziecięcej. W tej mszy św. uczestniczą także i rodzice i to oni po złożeniu przysięgi przez ministrantów i bielanki nakładają komże swoim synom i córkom w obecności ks. proboszcza.

Spotkania odbywają się:

  • ministranci i kandydaci na ministrantów: w drugi, trzeci i czwarty piątek miesiąca o godz. 1700
  • bielanki: w piątki o godz. 1700

Opiekun ministrantów: ks. Jan Chaciński
Opiekunka bielanek: s. Iwona Gryglik