Wspólnoty i grupy

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Akcja Katolicka, nawiązując do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2007/2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa” przyjęła następujące hasło dla swojej pracy formacyjnej i apostolskiej: „Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa”.

Prezesem parafialnego oddziału jest Zbigniew Obszański

Parafialny Asystent Kościelny: ks. proboszcz Walenty Królak