kwiecień 2020 – kronika parafialna

Wielka Sobota

Dnia 11.04.2020 r. obchodziliśmy Wielką Sobotę. Rano o godzinie 9.00 uczestniczyliśmy w Liturgii Godzin, która była transmitowana przez parafialny kanał YouTube. Przez cały dzień mogliśmy adorować indywidualnie Pana Jezusa w grobie wystawionego w monstrancji.

O godzinie 20.00 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak. Na początku liturgii został zapalony paschał. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie było obrzędu poświęcenia ognia. Po odśpiewaniu przez diakona Orędzia Paschalnego (pieśni ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego) wysłuchaliśmy Słowa Bożego – siedmiu czytań ze Starego Testamentu oraz dwóch z Nowego Testamentu (listu św. Pawła do Rzymian i Ewangelii wg św. Mateusza o Zmartwychwstaniu Chrystusa). Po homilii, którą wygłosił ks. proboszcz, nastąpił obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej w trakcie którego odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Podczas liturgii chrzcielnej został opuszczony śpiew litanii do Wszystkich Świętych oraz obrzęd pokropienia wodą chrzcielną. Nie było również chrztów. Na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej przyjęliśmy uroczyste Wielkanocne błogosławieństwo. Tak jak podczas poprzednich dni Triduum, również w sobotę mogliśmy uczestniczyć w liturgii za pośrednictwem transmisji realizowanej przez telewizję Republika.