kwiecień 2019 – kronika parafialna

Wielki Czwartek

Dnia 18.04.2019 r. obchodziliśmy Wielki Czwartek, dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.

Rano o godzinie 8.00 mogliśmy uczestniczyć w Liturgii Godzin odmawiając Jutrznię i Godzinę czytań. Po południu o godzinie 16.00 odbyła się liturgia dla dzieci, a o godzinie 18.30 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej dla całej parafii. Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Po homilii umył 12 przedstawicielom naszej parafii nogi, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika, kiedy Pan Jezus umył nogi uczniom. Obrzęd umycia nóg symbolizuje służebność kościoła drugiemu człowiekowi. Pan Jezus, kiedy umywał uczniom nogi zapytał ich „Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? I wy czyńcie podobnie” tzn. służcie sobie wzajemnie. Komunię Świętą tego dnia przyjmowaliśmy pod dwiema postaciami.

Na zakończenie Mszy Świętej przenieśliśmy Pana Jezusa do ołtarza przechowania „ciemnicy”, gdzie mogliśmy Go adorować do godziny 23.00 i przez cały Wielki Piątek.

Wielki Piątek

Dnia 19.04.2019 r. obchodziliśmy Wielki Piątek. Podobnie jak w Wielki Czwartek o godzinie 8:00 odbyła się modlitwa brewiarzowa Jutrznia i Godzina Czytań. Po południu o godzinie 16.00 Liturgia Wielkiego Piątku dla dzieci, a o godz. 18.30 Liturgia dla całej parafii, której przewodniczył ks. proboszcz. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Wielkiego Piątku, to przede wszystkim Adoracja Krzyża. Poprzedza ją liturgia słowa oraz specjalna modlitwa powszechna składająca się z 10 wezwań m.in. za różne stany kościoła – za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, za niewierzących, a także za rządzących państwami.

Po modlitwie wiernych diakon wniósł krzyż, który stopniowo odsłaniał śpiewając wezwanie „Oto drzewo krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”. Na każde wezwanie wierni odpowiadali „pójdźmy z pokłonem”. Wszyscy zgromadzeni mogli wziąć udział w adoracji krzyża. Po adoracji rozpoczęły się obrzędy Komunii Świętej, po której w procesji Pan Jezus został przeniesiony do grobu. Do godz. 23.00 i Wielką Sobotę przez cały dzień można było adorować Pana Jezusa w grobie.

Wielka Sobota

Dnia 20.04.2019 r. obchodziliśmy Wielką Sobotę, czas zadumy w Kościele, podczas którego mogliśmy adorować Jezusa w grobie. O godzinie 8:00 uczestniczyliśmy w Liturgii Godzin, a także o tej godzinie rozpoczęło się święcenie pokarmów, które trwało do godziny 17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 19.30 od poświęcenia ognia przed kościołem. Następnie do ciemnej świątyni został wniesiony Paschał symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Diakon trzy razy śpiewał wezwanie „Światło Chrystusa”, na które odpowiadaliśmy „Bogu Niech Będą Dzięki”. Wysłuchaliśmy Orędzia Paschalnego, które zaśpiewał z ambony ks. Moises. Następnie uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa, która składała się z 9 czytań. Po homilii, którą wygłosił ks. proboszcz rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, na początku, której modliliśmy się litanią do wszystkich świętych, w ten sposób przywołując ich orędownictwa. Została poświęcona woda, którą zostaliśmy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Wcześniej odnawiając przyrzeczenia chrzcielne wyznaliśmy wiarę w Pana Boga i wyrzekliśmy się szatana. Na zakończenie Mszy świętej, ks. proboszcz, który przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej udzielił uroczystego Wielkanocnego Błogosławieństwa. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 odbyła się rezurekcja.