Marzec 2016 – kronika parafialna

24 marca 2016 – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wieczorem, o godz. 18:30 ksiądz proboszcz Walenty Królak odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. Przy ołtarzu stanęli księża pracujący w naszej parafii: proboszcz ks. Walenty Królak, ks. Sebastian Wawrzyński, ks. Genadij Kozlow, ks. Adam Gorlewski, ks. Mateusz Jóźwik i ks. Moisés Marin Pérez, diakon Michał Sieradzan oraz zaproszeni goście: ks. Marcin Różański, ks. Grzegorz Sprysak i ks. Piotr Szydłowski. W trakcie Mszy św. podczas śpiewu Chwała na wysokości biły dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy zamilkły. Po homilii ks. proboszcza odbył się obrzęd umywania nóg, czyli tzw. „Mandatum”. Ks. proboszcz po zdjęciu ornatu obmył stopy 12 wybranych mężczyznom na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas uroczystości śpiewała schola młodzieżowa. Po zakończeniu Wieczerzy ks. proboszcz przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie do godz. 23 wierni mogli przy Nim czuwać. Przy drzwiach wyjściowych z kościoła można było wylosować karteczkę z nazwiskiem jednego z księży posługujących w naszej parafii i codziennie odmawiać, w jego intencji, modlitwę „Pod Twoją Obronę”.

25 marca 2016 – Wielki Piątek

O godz. 18:30 ksiądz proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: ks. Sebastianem Wawrzyńskim, ks. Genadijem Kozlowem, ks. Adamem Gorlewskim, ks. Mateuszem Jóźwikiem, ks. Moisésem Marin Pérez, diakonem Michałem Sieradzan oraz gościnnie z ks. Marcinem Różańskim i ks. Piotrem Szydłowskim odprawił Liturgię Męki Pańskiej. Księża i asysta weszli na tę modlitwę w ciszy. Przed ołtarzem księża w milczeniu przez chwilę leżeli. Kolejnym etapem była Liturgia Słowa podczas której opis Męki Pańskiej został wyśpiewany, a następnie do wiernych słowa skierował ks. proboszcz. Po kazaniu w uroczystej modlitwie Kościół polecił Bogu cały świat. Najważniejszą częścią nabożeństwa była Adoracja Świętego Krzyża. Schola młodzieżowa śpiewała pieśni pasyjne. Na koniec Liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiono z kaplicy przechowania do Grobu Bożego i wystawiono Go w monstrancji przykrytej białym welonem na wzór całunu, w który był owinięty zmarły Chrystus. Od tego momentu odbywała się uroczysta adoracja Chrystusa w grobie do godz. 23.

26 marca 2016 – Wielka Sobota

Zgodnie z tradycją, w Wielką Sobotę od rana księża przed kościołem święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Można było nabyć też buteleczki z wodą święconą, którą w czasie kolędy kapłani poświęcają nasze mieszkania. W kościele wierni adorowali Chrystusa w Bożym Grobie.

Wieczorem, o godz. 19 odbyła się Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji Misterium paschalnego. Uroczystej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak a wraz z nim uczestniczyli wikariusze parafii: ks. Sebastian Wawrzyński, ks. Genadij Kozlow, ks. Adam Gorlewski, ks. Mateusz Jóźwik, diakon Michał Sieradzan oraz ks. Moisés Marin Pérez. Przed kościołem ks. proboszcz poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan skreślił krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega) oraz rok 2016 chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbił w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Z zapalonym paschałem i śpiewem Światło Chrystusa procesja weszła do przyciemnionego kościoła. Wszyscy zapalili od paschału świece. Po wyśpiewanym na ambonie przez ks. Mateusza uroczystym Orędziu wielkanocnym i po czytaniach Ewangelii Starego Testamentu, dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu”, przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po homilii ks. proboszcz poświęcił od paschału wodę chrzcielną. Przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne, a po nich nastąpiła Liturgia Eucharystyczna. Ceremonię Wigilii Paschalnej zakończyło uroczyste błogosławieństwo, a po nim rozesłanie.

27 marca 2016 – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

O godz. 6, pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych, w czasie porannej Mszy świętej zwanej Rezurekcją Najświętszy Sakrament obniesiony został wokół kościoła. W procesji obok hostii w monstrancji niesiony był krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego. Procesja rezurekcyjna jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.