grudzień 2015 – kronika parafialna

24 grudnia 2015 – Pasterka

Pasterce o godz. 24 uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak. Po Eucharystii dzieląc się opłatkiem z kapłanami i parafianami składaliśmy sobie życzenia płynące z serca, aby miłość Chrystusa, narodzonego w Betlejem, umacniała wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2016. Po Mszy św. można było przystanąć i pomodlić się przy szopce umieszczonej w bocznej nawie.

31 grudnia 2015 – koniec Roku Pańskiego 2015

O godz. 18:30 odbyła się Msza św. dziękczynna za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Boga w minionym 2015 roku. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a w uroczystym błogosławieństwie uczestniczyli także księża z naszej parafii. Modlitwą dziękczynno-błagalną ze śpiewem TE DEUM wysławialiśmy Pana za wszelkie otrzymane łaski w minionym 2015 roku. Mszę św. zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste błogosławieństwo.

Ksiądz proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijnego i materialnego parafii. Zakończyła się konserwacja ściany zachodniej kościoła.

W odchodzącym roku 2015:

• 51 par zawarło ślub

• 128 dzieci zostało ochrzczonych (w tym 37 z małżeństw niesakramentalnych)

• 50 odbyło się pogrzebów (208 pozwoleń wydano na pogrzeb poza parafią)

• 270 chorych odwiedzili księża

• 548 komunii św. udzielili szafarze chorym w domach