listopad 2015 – kronika parafialna

22 listopada 2015 – wystawa „Szukając Oblicza Miłosierdzia”

Autorem prezentowanych dzieł, które przedstawiają graficzne portrety męki Jezusa Chrystusa jest ks. Michał Dłutowski absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa powstała z okazji rozpoczynającego się 8 grudnia 2015 roku w kościele rzymskokatolickim Roku Miłosierdzia.

22 listopada 2015 – Oratorium „Jan Paweł II Papież Polak – pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny”

W niedzielę 22 listopada o godz. 14 w naszym kościele przedstawiono Oratorium: „Jan Paweł II Papież Polak – pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny”.

Autorem tekstu i muzyki był Stanisław Kuczewski, a wykonawcami: Krzysztof Matuszak – Papież – baryton; Aleksandra Bubicz – sopran; Robert Mojsa – tenor; Krzysztof Kowalski – baryton; Leon Łochowski – narrator; Adam Kuczewski – organy oraz wystąpiły chóry: Chór Spes in Deo z parafii św. Zygmunta w Warszawie, Chór Cantate Domino z parafii św. Klemensa w Nadarzynie oraz Orkiestra Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, dyrygowała Joanna Kuczewska.

Oratorium to powstało jako wyraz radości całego polskiego narodu, najpierw z wyboru Karola Wojtyły na Tron Piotrowy, jak również z Jego pierwszej, pamiętnej pielgrzymki do Polski w roku 1979. Prace nad Oratorium rozpoczęły się już dwa miesiące po zakończeniu pielgrzymki, a poprzedziła je osobista pielgrzymka śladem Ojca Świętego, podczas której kompozytor nawiedził niemal wszystkie miejsca, które nawiedził Papież. Oratorium składało się z dwóch części. Pierwsza opowiadała o wyborze biskupa Karola Wojtyły na Ojca Świętego, który przybrał imię Jana Pawła II. Druga część wiodła słuchacza trasą pielgrzymki – od powitania w Warszawie, poprzez Gniezno, Częstochowę, Kraków, Oświęcim, aż do spotkania z rodakami na Podhalu. Oratorium zakończyło się dziękczynnym „Te Deum”.

29 listopada 2015 – Adwent

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego odbędzie się 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, a jego zakończenie 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Przez 4 tygodnie Adwentu będą odbywały się w naszym kościele: o godz. 6 Liturgia Godzin (od poniedziałku do piątku) prowadzona przez Wspólnoty Neokatechumenalne i o godz. 6:50 Roraty – msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie (od poniedziałku do soboty).