kwiecień 2013 – kronika parafialna

14 kwietnia 2013

W drugą niedzielę kwietnia, trwania Misji Ewangelizacyjnej na placach wielkich miast, w naszej parafii ewangelizowaliśmy na placu za kościołem przy ul. Dzielnej. Można było usłyszeć katechezy o Bogu żywym, działającym w życiu każdego człowieka. Towarzyszyły im świadectwa braci i wielbienie Boga śpiewem, przy akompaniamencie gitar. W ewangelizacji uczestniczył ks. proboszcz Walenty Królak, który na zakończenie spotkania udzielił wszystkim błogosławieństwa.

21 kwietnia 2013

W trzecią niedzielę kwietnia, trwania Misji Ewangelizacyjnej na placach wielkich miast, ewangelizowaliśmy na skwerze im. Mieczysława Apfelbauma przy ul. Dzielnej. I w tym słonecznym dniu, uczestnicy Drogi Neokatechumenalnej wyszli z krzyżem do współmieszkańców, by budzić wiarę i ją umacniać, by pomóc ludziom mieć „spotkanie” z Jezusem Chrystusem poprzez słuchanie Dobrej Nowiny: kerygmat naszego zbawienia. Były też świadectwa braci oraz śpiew pieśni przy akompaniamencie gitar. Przy kościele, na zakończenie spotkania, ks. Sebastian Wawrzyński udzielił wszystkim błogosławieństwa.

27 kwietnia 2013

Zakończyła się konserwacja polichromii przy ołtarzu św. Augustyna. Prowadzona była pod kierunkiem Stołecznego Konserwatora Zabytków, przez Firmę „Basilica” Konserwacja Zabytków Magdalena Szewczyk.

Także zakupiony został nowy konfesjonał dla osób słabosłyszących.