sierpień 2012 – kronika parafialna

26 sierpnia 2012

Rozpoczął się remont fragmentu elewacji zachodniej kościoła wraz z północną ścianą podstawy wieży. Parafia otrzymała na ten cel dotację od Stołecznego Konserwatora Zabytków.

26-28 sierpnia 2012 – 40-godzinne nabożeństwo odpustowe

Uroczystość odpustowa ku czci naszego patrona Świętego Augustyna rozpoczęła się 40-godzinnym nabożeństwem odpustowym w niedzielę 26 sierpnia o godz. 15 odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 15 do 18:30 parafianie byli zaproszeni do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w głównym Ołtarzu, a godz. 21 dzień kończył się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej.

28 sierpnia o godz. 18:30 odbyła się główna msza św. odpustowa ofiarowana za wszystkich parafian. Uczestniczyli w niej: ks. proboszcz Walenty Królak, ks. Carlos Damaglio, ks. Moises Marin Perez, ks. Marcin Różański, ks. Grzegorz Sprysak, ks. Piotr Odziemczyk i ks. Krzysztof Borucki – proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie k/ Sochaczewa. Na zaproszenie księdza proboszcza wieczornej mszy świętej przewodniczył ks. prałat Wiesław Kądziela, autor pieśni o św. Augustynie. Homilię związaną z ostatnimi latami życia św. Augustyna wygłosił ks. Marcin Różański. Na zakończenie uroczystości ks. prałat Wiesław Kądziela poświęcił feretron, który podarował parafii. Przedstawia on z jednej strony scenę ostatniego przed śmiercią spotkania św. Moniki z synem św. Augustynem, a z drugiej strony Matkę Bożą Łaskawą, patronkę Warszawy. Uroczystość uświetniła swoim śpiewem Anna Bednarska, żona organisty. Po nabożeństwie wszyscy mogliśmy ucałować relikwie św. Augustyna. Przed kościołem odbyła się agapa zorganizowana przez Wspólnoty Neokatechumenalne oraz loteria fantowa, z której dochód przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu młodzieży w 2013 roku do Brazylii na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Benedyktem XVI. Jak co roku były też słodkie pierniki – „Serca Augustyńskie”, które przypominały wiernym słowa św. Augustyna: „Niespokojne jest serce moje póki nie spocznie w Bogu”.