Sakramenty

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)

 „Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (Ef 5,25), tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.”

(Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes, nry 48,50)
Informacja dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński:
Przygotowanie bliższe
 1. Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej by ustalić datę sakramentu.
 2. Kurs przedmałżeński ZOBACZ
 3. Spotkania w poradni rodzinnej
  • Ewelina Dmowska tel. 516 824 548
  • Barbara Sadowska tel. 508 195 209
Przygotowanie bezpośrednie

Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:

 1. Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu)
 2. Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
 3. Ostatnie świadectwo katechizacji
 4. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 6. Zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 7. (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
 8. (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał

UWAGA! W przypadku gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, to potrzebna jest „substytucja” z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Spisanie aktu

Należy zgłosić się do kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub z następującymi dokumentami:

 1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 2. Dany osobowe świadków (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania)