czerwiec 2009 – kronika parafialna

Czerwiec 2009

1 czerwca

Kończy się Jubileuszowy Rok św. Pawła Apostoła. W związku z tym odbędą się trzy wykłady na temat życia i nauczania św. Pawła, w poniedziałki 1, 8 i 15 czerwca o godz. 19:15 w kaplicy MB. Wykłady te poprowadzi nasz parafianin dr nauk biblijnych ks. Krzysztof Siwek, a organizuje je Akcja Katolicka z naszej parafii.

6 czerwca

W pielgrzymce do Lichenia na uroczystość Święceń Kapłańskich diakona Pawła Śmierzchalskiego uczestniczyło: 100 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Licheńska, módl się za kapłanów ”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Przed pomnikiem Jana Pawła II z kustoszem Sanktuarium ks. Eugeniuszem Makulskim odśpiewaliśmy „Barkę”. W Bazylice Licheńskiej uczestniczyliśmy we mszy św. przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej podczas której 3 diakonów z Zgromadzenia Księży Marianów przyjęło Święcenia Kapłańskie. W czasie tej uroczystości modliliśmy się za tych młodych prezbiterów, aby Dobry Bóg i Matka Boża Licheńska mieli ich w swojej opiece na tej pięknej drodze posługi kapłańskiej. Razem z życzeniami ks. Paweł otrzymał od pielgrzymów obraz ręcznie namalowany na desce przedstawiający Matkę Bożą z Panem Jezusem. Po mszy św. w czasie wolnym można było zwiedzić apartamenty papieskie w starej części Sanktuarium, w dawnym budynku zakonnym. Tam podczas pobytu w Licheniu 6 czerwca 1999 roku spał i pracował Ojciec Święty. W kapliczce, w której przed obrazem MB Licheńskiej papież Jan Paweł II modlił się, odśpiewaliśmy razem z przewodniczką jego ulubioną „Barkę”. Chętni przeszli Stacjami Drogi Krzyżowej na Golgotę, napili się wody z pobliskiego cudownego źródełka oraz zwiedzili wnętrze Bazyliki, kościół św. Doroty i Kaplicę św. Krzyża.

11 czerwca Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Przy pierwszym ołtarzu, zbudowanym przy kościele przez wspólnoty neokatechumenalne, z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Jarosławowi Kotuli. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Jarosław Najświętszy Sakrament przekazał ks. Carlosowi Damaglio. Przy tym ołtarzu z hasłem „Bo góry mogą ustąpić, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie” który wykonała młodzież, śpiewał chór młodzieżowy. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, z hasłem „Kto we mnie trwa ten życie ma wieczne” modlił się ks. Pedro Guzmán. Podczas modlitwy spadł deszcz. Schronieni pod parasolami dotarliśmy w procesji do czwartego ołtarza, którego hasło brzmiało: „Abyśmy wszyscy stanowili jedno”. Przygotowały go wspólnoty neokatechumenalne na tyłach kościoła przy ul. Dzielnej. Tu ks. proboszcz Walenty Królak wygłosił homilię i podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. I wtedy zaświeciło słońce, deszcz przestał padać, a my po zakończeniu uroczystości, mogliśmy przed kościołem zajadać się lodami, którymi częstował dzieci i dorosłych ks. proboszcz. W ten sposób świętowaliśmy niezmierzoną hojność naszego Boga, który dał nam Ciało i Krew swego Syna, byśmy już nie żyli w jakimkolwiek braku. Byśmy mieli wszystko: Jego samego, który pozostał z nami na zawsze.

12 czerwca

W piątek 12 czerwca, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania 78 uczniów klas 3 gimnazjalnych z naszej parafii. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio, ks. Jarosław Kotula i ks. Pedro Guzmán.

O godz. 18:30 ks. arcybiskup Kazimierz Nycz rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Krzyżyk „tau” zawieszony na szyi bierzmowanego to pamiątka która ma przypominać o łasce, która przyjęli. Noszenie go jest jednocześnie swego rodzaju deklaracją przynależności do Jezusa oraz zewnętrznym okazaniem chęci naśladowania Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego.

15 czerwca

Wieczornej mszy św. o godz. 18:30 przewodniczył biskup Tadeusz Pikus wraz ks. proboszczem Walentym Królakiem i neoprezbiterem Janem Lorenzem. Biskup udzielił dorosłym z całej diecezji warszawskiej Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 197 osób.

18 czerwca

Na mszy św. o godz. 18:30 kończącej rok szkolny 2008/2009, ks. proboszcz Walenty Królak poświęcił sprzęt sportowy (piłki, rowery, rakietki), który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św. Na zakończenie uroczystości ks. Jarosław Kotula wręczył 4 laureatom konkursów nagrody ufundowane przez ks. proboszcza. Dostali je: Anna Nowicka finalistka Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, Kasia Nowicka i Czarek Kierzyk finaliści Olimpiady Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych „Hieronymus” oraz Gabriel Rocki laureat „Hieronymusa”. Przez uczestnictwo w tych konkursach dzieci pogłębiają znajomość Pisma Świętego oraz życia i pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

24 czerwca

Wieczorną mszę św. dziękczynną za miniony rok ewangelizacji oraz za 36 lat posługi kapłańskiej ks. proboszcza Walentego Królaka odprawił ks. proboszcz wraz z ks. Jarosławem Kotulą i ks. Carlosem Damaglio. Na tej mszy św. pożegnaliśmy ks. Jarosława, który po 5 latach pracy w naszej parafii przechodzi na parafię św. Zbawiciela. Ks. Jarek został skierowany do naszej parafii po ukończeniu Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”. Podziękowania za ewangelizację, kolonie, wycieczki złożyły ks. Jarkowi dzieci, rodzice, grupy i wspólnoty parafialne. Życzenia ks. proboszcz i ks. Jarek przyjmowali także przed kościołem. Ustawiła się długa kolejka młodszych i starszych parafian. Także zakończył posługę w naszym kościele doktorant UKSW, ks. Marcin Idzikowski. Wraca on do pracy w swojej Diecezji Włocławskiej. Po mszy św. odbyła się wspólna agapa przy kościele. Stoły uginały się od pysznego jedzenia przygotowanego przez parafian z zespołów i grup wspólnotowych. Przy dźwiękach muzyki i śpiewie braci ze wspólnot oraz młodzieży i dzieci ze scholi, bawiliśmy się znakomicie. Były też tańce w wykonaniu braci i sióstr ze wspólnot.

Życzymy Drogiemu ks. Walentemu wiele zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii, a ks. Jarkowi i ks. Marcinowi błogosławieństwa Bożego na nowych parafiach.

27 czerwca

W pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyło: 50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki „Niech miłosierny Bóg otoczy opieką naszych kapłanów”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Pielgrzymka poświęcona była kapłanom. Papież Benedykt XVI otworzył 19 czerwca 2009 roku Rok Kapłański. Podczas podróży autokarem obejrzeliśmy film „Ratujcie kapłanów”- rekolekcje ks. dr hab. Piotra Natanka.

Po przyjeździe nawiedziliśmy cmentarz klasztorny i modliliśmy się przy grobie św. S. Faustyny. W Kaplicy Klasztornej przed relikwiarzem św. S. Faustyny i przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas i naszych rodzin oraz modliliśmy się w intencji kapłanów. W Kaplicy Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się przy Bazylice Miłosierdzia Bożego adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. W Bazylice w Godzinie Miłosierdzia Bożego wraz z innymi pielgrzymami odmówiliśmy Koronkę oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Chętni mogli podziwiać panoramę Krakowa i okolic z wieży Bazyliki.