grudzień 2008 – kronika parafialna

Grudzień 2008

W ostatnią niedzielę listopada rozpoczął się Adwent. Od 1 grudnia przez 4 tygodnie będą odbywały się o godz. 6:30 Roraty (od poniedziałku do soboty), a od 8 grudnia o godz. 6 Liturgia Godzin (od poniedziałku do piątku). Okres Adwentu jest czasem oczekiwania, nawrócenia i nadziei. Jest doskonałą okazją do ożywienia w sobie świadomości bycia uczniem Chrystusa.

5 grudnia

O godz. 13:30 na mszy św. pożegnaliśmy mgr teologii Andrzeja Tyburczy. Zmarły 30 listopada 2008 r. od wielu lat prowadził w naszym kościele cotygodniowe wykłady biblijne. „Wierzę w ciała zmartwychwstanie” (Credo) to temat jednego z jego wykładów. I my wierzymy mocno, że zmartwychwstaniem swoim Chrystusie wprowadziłeś św. p. Andrzeja w nowe, wieczne życie.

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

W Adwencie 2008 w naszym kościele modlimy się przed figurką Matki Bożej Skępskiej. Jest to kopia słynącej z cudów figurki, zwanej Panią Mazowsza i Kujaw, która znajduje się w Sanktuarium w Skępem. Wierni modlą się do Niej strofami ks. Jana Twardowskiego z „Litanii Polskiej”: „Flisaczko Dobrzyńska ze Skępego/ Nastolatko królewno ze świętymi rączkami/ módl się za nami”.

9 grudnia

Po mszy św. wieczornej, o godz. 19:30 wysłuchaliśmy koncertu chóralnego w wykonaniu Chóru „Cappella Corale Varsoviana” , którego dyrektorem i dyrygentem jest Roman Rewakowicz. Członkowie chóru to głównie zawodowi muzycy – absolwenci i studenci różnych wydziałów wyższych uczelni muzycznych Polski. W repertuarze tego wieczoru znalazła się muzyka religijna polska i rosyjska. Koncert rozpoczął się staropolskimi hymnami – Bogurodzicą i Gaude Mater Polonia. Usłyszeliśmy też utwory Wacława z Szamotuł, a także Psalmy z muzyką Mikołaja Gomółki, kompozycję „Ojcze nasz” Stanisława Moniuszki i współczesny utwór „Totus tuus” Henryka Mikołaja Góreckiego, który zawiera dedykację: „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Jego III pielgrzymkę do kraju”. Koncert zakończyły 3 części z „Całonocnego czuwania” Sergiusza Rachmaninowa, muzyki inspirowanej tradycją wschodniego chrześcijaństwa. Słuchacze brawami nagrodzili ten piękny śpiew chóralny, który przybliżył nam muzykę chóralną różnych epok i okresów historycznych.

12-14 grudnia

Wyjazdem na 2-dniową konwiwencję do Domu Rekolekcyjnego Sióstr Nazaretanek w Żdżarach k/ Nowego Miasta, zakończył się cykl 15 katechez neokatechumenalnych w naszej parafii. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez prezbitera ks. Jarosława Kotulę zawiązała się nowa, X Wspólnota Neokatechumenalna, licząca 70 osób.

18-21 grudnia – rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące całą parafię do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia prowadził w tym roku ojciec Jacek Janiszewski, redemptorysta. Przez cztery dni rekolekcjonista głosił nam Słowo Boże. Rozważaliśmy drogę od człowieka religii do człowieka wiary. Nie bądźmy ludźmi religii, ale wiary, nie lękajmy się życia. Nie bójmy się ufnie powiedzieć jak Maryja : „Oto ja Twoja służebnica”. Przeżyjmy Święta Bożego Narodzenia po chrześcijańsku czyli z Duchem Świętym Jezusa Chrystusa, duchem akceptacji swojej historii, duchem odwagi.

W sobotę, przez cały dzień parafianie mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali kapłani z naszej parafii i zaproszeni spowiednicy.

24 grudnia

Pamiątką po nabożeństwach nocnych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jest dzisiejsza Pasterka, która odbywa się o północy i która rozpoczyna okres Bożego Narodzenia. Bóg przychodzi do człowieka, aby go obdarzyć miłością. W tegorocznej Pasterce uczestniczyli w wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz z wikariuszami: ks. Carlosem Damaglio, ks. Pedro Guzmánem oraz z ks.studentem Piotrem Odziemczykiem i ks. Zbigniewem Komanem, misjonarzem z diecezji Nowosibirsk w Rosji.

Dołączone życzenia ks. proboszcza i księży duszpasterzy składane podczas Pasterki są wyrazem przyjaźni wszystkich nas w parafii dążących do jednego celu, jakim jest trwać w miłości Bożej.

W bocznej nawie, jak co roku, została przygotowana przez grupę młodych parafian tradycyjna szopka.

29 grudnia

„To jest wola Ojca mego, aby każdy kto widzi Syna i wierzy w Niego miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu Ostatecznym” (J 6,40)

 

Na mszy św. o godz. 11 pożegnaliśmy Mamę księdza Carlosa – Lourdes Damaglio, która zmarła 26 grudnia w Brazylii i została tam pochowana 27 grudnia. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak oraz ks. prałat Wiesław Kądziela i o. Witold Słabig, a uczestniczyli księża z parafii św. Augustyna i Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” oraz lektorzy, ministranci, bracia i siostry ze Wspólnot Neokatechumenalnych, parafianie. Postać śp. Lourdes pobożnej katoliczki, Mamy ks. Carlosa i jego rodzeństwa, przedstawił ks. proboszcz. Pamięć o Niej pozostanie nie tylko w sercach najbliższych, ale również w naszych sercach, bo z Niej zrodził się ksiądz Carlos, a Ona w modlitwach do Boga i Matki Bożej z Aparacida wyprosiła łaskę jego życia i kapłaństwa.

Najłaskawszy Boże, okaż wielkie miłosierdzie Zmarłej Mamie księdza Carlosa, którą powołałeś do siebie. Obdarz Ją w Twym Królestwie światłością i pokojem. A nam, żyjącym udziel łaski, byśmy po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki dołączyli do grona zbawionych i razem z nimi na wieki wychwalali Ciebie.

31 grudnia – koniec Roku Pańskiego 2008

To dzień szczególnie odpowiedni na refleksję i rachunek sumienia z przeszłości. O godz. 18:30 odbyła się Msza św. dziękczynna za miniony rok. Modlitwą dziękczynno-błagalną ze śpiewem TE DEUM wysławialiśmy Pana, za to czym obdarzył nas w minionym 2008 roku i dziękowaliśmy za wszelkie otrzymane łaski.

Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijnego i materialnego parafii. Zakończył się remont fundamentów kościoła oraz zakończono układanie nowego chodnika wokół świątyni i nowych schodów do zakrystii i do kaplicy Matki Bożej.

W odchodzącym roku 2008:

  • 71 par zawarło ślub
  • 153 dzieci zostało ochrzczonych
  • 96 dzieci przystąpiło do I Komunii św.
  • 75 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania
  • 41 odbyło się pogrzebów